HSEQ koordinator

January 07, 2022

MMC FIRST PROCESS er i inne i en spennende vekstfase, og vi har behov for å styrke organisasjonen innen HR &HSEQ-avdelingen.

Sentrale oppgaver for denne stillingen

 • God kjennskap til gjeldende krav og lovverk innen HMS, Bidra til ivaretakelse av HMS-krav fra myndigheter, kunder og bedriftens egne krav gjennom å arbeide tett og operasjonelt imot avdelinger og produksjonsfasiliteter 
 • Være synlig ute i produksjonen og bidra til å utvikle og vedlikeholde en positiv HMS- og sikkerhetskultur i bedriften
 • Bistå organisasjonen med å oppdatere prosesser, prosedyrer og sjekklister, samt lage nye sjekklister ved behov i ledelsessystemet (TQM Enterprise)
 • Støtte linje- og prosjektorganisasjonen med skademeldinger, avviksmeldinger, årsaksanalyser samt foreslå tiltak 
 • Bistå organisasjonen med risikovurderinger av prosesser, arbeidsoperasjoner og produkt
 • Gjennomføre vernerunder og sikkerhetsrunder, samt følge opp funn fra disse
 • Bistå organisasjonen med å vedlikeholde stoffkartoteket ECO online og sikkerhetsdatablad, og gjøre risikovurderinger og substitusjonsvurderinger på kjemikalier og sammen med verneombud og linjeledere sørge for at sikkerhetsdatabladene samsvarer med de faktiske forhold på lokasjonene
 • Vedlikeholde kompetanseoversikt iht. lovpålagte krav 
 • HSEQ-opplæring


Vi ser etter deg som har følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Bachelorgrad innen ledelse, administrasjon, HR eller tilsvarende
 • Minimum 3 års erfaring med operativt og systematisk HMS- og kvalitetsarbeid
 • Erfaring fra tilsvarende stilling i industribedrift er en fordel
 • God kjennskap til HMS-internkontroll og gjeldende regelverk
 • Kjennskap til ISO 9001 og ISO 14001
 • Erfaring med å rapportere inn og følge opp HMS- og kvalitets hendelser
 • Generelt gode IT kunnskaper
 • Selvstendig, nøyaktig og strukturert 
 • Gode samarbeidsevner, liker å jobbe med ulike mennesker og yte god service 
 • Ambisjoner om å videreutvikle egen kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kan identifisere seg med MMC First Process sine verdier


Vi tilbyr

 • En spennende jobb der du bidrar til å skape verdier for våre kunder i et innovativt selskap
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap med solid eierstruktur
 • Et team av erfarne, engasjerte og dyktige kollegaer
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontorplass vil være Mjølstadneset. Noe reisevirksomhet må påregnes til øvrige lokasjoner.


Andre opplysninger
MMC First Process er opptatt av mangfold og vi ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler dette. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. 

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte HSEQ Manager Monica Langeland Parr på mobil 906 29 737. 

Søk på stillingen her: 

https://karriere.no/jobb/hseq-koordinator-4298881

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter