R&D Manager Process

May 13, 2022

I MMC First Process består R&D-avdelingen av dedikerte ressurser som utvikler produkter og tjenester for fremtiden. Avdelingen består av svært dyktige personer med variert bakgrunn, og dekker alle fagområdene vi har i bedriften. Vi er markedsdrevet og har tett samarbeid med kunder, partnere og intern organisasjon for å utvikle oss videre.

7 grunner til å bli en del av R&D-teamet i MMC First Process

  • Varierte arbeidsoppgaver: Som R&D-ansvarlig for fagområdet vil du få en unik blanding av prosjekt, kunder og kolleger. Hverdagen vil bestå av alt fra workshops, testing, produktutvikling, prosjektledelse, samhandling med forskningsinstitusjoner, dokumentasjon, til godt tenkearbeid.
  • Aldri utlært: Vi har høyt tempo og det gir mye læring. Hele industrien er i vekst og endring både i Norge og internasjonalt. Erfaringen du tilegner deg er alt fra industrispesifikk kunnskap til generell teknologi, alt fra små detaljer til det store bildet.
  • Meningsfullt arbeid: God utnyttelse av naturressursene vi bruker er helt essensielt. Norge er i en særposisjon og har stort forbedringspotensial, som vil gagne både miljø og samfunn.
  • Ambisiøs organisasjon: Vi har satt oss store mål og er i en eventyrlig vekstfase. Vi lever av fornøyde kunder og må kontinuerlig forbedre oss og produktene vi leverer, og samtidig bygge videre der vi er gode for å komme inn i nye marked.
  • Gode karrieremuligheter: I R&D får du unik kunnskap om bedriften og markedet, og dette gir mange muligheter for å vokse videre i et internasjonalt selskap med solid eierstruktur.
  • Selvstendighet: Det er stor grad av autonomi og selvstendighet i R&D-teamet. Vi samarbeider hvor vi kan for å gjøre hverandre god, og har høy tillit og forventninger til hver enkelt og gir derfor stor fleksibilitet i hvordan arbeidet løses.
  • Inkluderende arbeidsmiljø: Vi har stor tro på medarbeidere som trives på jobb og med sine kolleger. Vi strekker oss etter en sosial og aktiv arbeidskultur der sosiale bånd styrkes gjennom aktiviteter, vi skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid, og vi skal utvikle de ansatte.

 Hvem vi ser etter

 Som R&D Manager Process blir du ansvarlig for nye produkt og tjenester innen blant annet pelagiske fabrikker, slakteri og bløggebåter. Du har fortrinnsvis erfaring fra sjømatnæringen og innen de nevnte områdene. Vi har sett at kreativitet kommer godt med, da mange av utfordringene vi står overfor fordrer at vi tenker utenfor boksen. Har du i tillegg erfaring fra mekanisk design/konstruksjon så er det supert.

 Du må være en god lytter; det er lange tradisjoner og mye erfaring i bransjen. Det er derfor viktig å stille gode spørsmål, og også se etter områder hvor «etablerte fakta» kan utfordres. En holdning som baserer seg på kontinuerlig læring og god kommunikasjon må til for å lykkes i denne rollen.

 Arbeidsoppgavene vil være å samle og systematisere utfordringer og innspill til nye løsninger innen ditt fagfelt, og være ansvarlig for de prosjektene vi prioriterer å iverksette frem til kommersialisering. I dette ligger også undersøkelse av markedspotensialet, sørge for at vi kommer opp med gode løsninger, vurdering om patent eller annen type beskyttelse er fornuftig, og gradvis overføring til teknisk og salg. Vi er mange som bidrar i prosjektene, så du trenger ikke kunnskap på alle områdene. Input til problemstillinger og løsninger kommer gjerne fra dialog med kunder, kolleger, konferanser, messer, samarbeidspartnere og forskningsprosjekt.

 Kort oppsummert så må du ta initiativ, se muligheter og finne løsninger. For å få til dette må du jobbe målrettet, balansere tiden mellom flere oppgaver, og ha god gjennomføringskraft.

Vi har en godt fungerende utviklingsprosess i R&D som sørger for at vi bruker vår dyrebare tid på de riktige tingene, og du vil ha en sentral rolle med stor påvirkning på å sikre fremtiden vår.

 Vi tilbyr

 En spennende jobb der du bidrar til å skape verdier for våre kunder i et innovativt selskap

Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap med solid eierstruktur

Et team av erfarne, engasjerte og dyktige kollegaer

Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø

Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontorplass vil være Digernes i Ålesund Kommune. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 Andre opplysninger

 MMC First Process er opptatt av mangfold og vi ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler dette. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

 For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte VP R&D Eivind Vinje på mobil  +47 974 33 686.

Søk på stillingen her: 

https://karriere.no/jobb/asset-4620411


REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter