Follow us on social media

Instagram Facebook Linkedin

  News

  Et godt møte med arbeidslivet

  July 09, 2021

  MMC First Process fikk i april støtte fra Sparebank 1 SMN til å ta imot sommervikarer i alderen 16-25 år. 63 stykker søkte spesifikt på sommerjobb hos oss, og vi tok inn ni sommervikarer. Vi tok en runde å spurte hvordan noen av disse har hatt det.

  Innovations

  Fish pumping system that secure fish welfare

  First and foremost, this is about fish welfare and the quality of the end product. We aim to help our customers to make fuller use of the raw material, by handling the fish as gently as possible throughout the pumping process.