Career

Vi rekrutterer

January 25, 2021

MMC First Process har siste årene hatt god utvikling og går inn i 2021 med historisk ordrereserve. Vi ønsker å bygge kompetanse og kapasitet for framtiden og vil derfor investere i flere nye Game Changere som kan bidra til å utvikle sjømatindustrien sammen med oss. Vi ønsker å bygge videre på det kompetansemiljøet vi har i dag, samtidig som vi skal videreutvikle oss både innen for teknologi og nye markedssegmenter. Er du en Game Changer?

Follow us on social media

Instagram Facebook Linkedin

  News

  Fra oppstart i kjelleren til markedsleder på håndtering av levende stor fisk

  December 28, 2020

  Det er lite som minner om hvor eventyret startet for de to selskapene MMC og First Process, nå kjent som MMC First Process. Selskapet er i dag verdensledende på håndtering av levende storfisk.

  Innovations

  Fish pumping system that secure fish welfare

  First and foremost, this is about fish welfare and the quality of the end product. We aim to help our customers to make fuller use of the raw material, by handling the fish as gently as possible throughout the pumping process.