Er du klar for hjemturen?

Er du klar for hjemturen?

VI KLINKER TIL OG INVITERER 10 HELDIGE VINNERE
TIL «THE SUNNMØRE EXPERIENCE»

Ta turen til det mest spennende stedet i verden for utvikling av havbruksteknologi

Les hele historien

Karriere i MMC First Process

Karriere i MMC First Process

Vi ønsker å bygge kompetanse og kapasitet for framtiden og vil derfor investere i flere nye Game Changere som kan bidra til å utvikle sjømatindustrien sammen med oss. Vi ønsker å bygge videre på det kompetansemiljøet vi har i dag, samtidig som vi skal videreutvikle oss både innenfor teknologi og nye markedssegmenter. I 2022 trenger vi flere dyktige folk og starter den første rekrutteringskampanjen allerede i januar. Er du en Game Changer?MMC First Process er opptatt av mangfold

MMC First Process er opptatt av mangfold

MMC First Process er opptatt av mangfold og vi ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler dette. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Har ansatt 50 nye i år – og jakter flere

Har ansatt 50 nye i år – og jakter flere

Få på Nordvestlandet har rekruttert flere enn HR-sjefen i MMC First Process det siste året.

I løpet av året har HR-sjef Merete Alnes Mostue ansatt rundt 50 nye i bedrifta som har to store avdelinger på Digernes og Mjølstadneset.

– Det har vært et veldig spennende år for oss som jobber på HR, med hektiske dager og mange prosesser som kjøres samtidig, forteller hun.


Les hele historien
To generasjoner – ett mål

To generasjoner – ett mål

De er far og sønn, har samme arbeidsplass og ett mål for øyet: Å forvalte våre felles ressurser til beste for kommende generasjoner. Det er bærekraft så det holder.

Asbjørn Tråseth (48) og Bjørn-Inge Tråseth (26) jobber begge med brønnbåter i MMC First Process. Begge har fokus på utstyr og ny teknologi som skal bidra til bærekraftig håndtering av biomasse og fiskevelferd.

Les hele historien
Hvis det stopper opp på et fryselager med varer for flere millioner så kan vi ikke gi oss før vi har fikset det

Hvis det stopper opp på et fryselager med varer for flere millioner så kan vi ikke gi oss før vi har fikset det

Det er en utrolig god følelse når du finner ut hva som er feil og kan fikse noe som ikke fungerer.

Les hele historien
Et godt møte med arbeidslivet

Et godt møte med arbeidslivet

MMC First Process fikk i april støtte fra Sparebank 1 SMN til å ta imot sommervikarer i alderen 16-25 år. 63 stykker søkte spesifikt på sommerjobb hos oss, og vi tok inn ni sommervikarer. Vi tok en runde å spurte hvordan noen av disse har hatt det.

Les hele historien
Vekst og nyskaping fører til utvidelse og rekrutteringsboom

Vekst og nyskaping fører til utvidelse og rekrutteringsboom

MMC First Process har siste årene hatt god utvikling og går inn i 2021 med historisk ordrereserve. Nå rekrutteres det for framtiden.

Les hele historien

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter