Vekst og nyskaping fører til utvidelse og rekrutteringsboom

January 29, 2021

MMC First Process har siste årene hatt god utvikling og går inn i 2021 med historisk ordrereserve. Nå rekrutteres det for framtiden.

I 2019 økte selskapet omsetningen med over 50%, men 2020 ble som for  mange andre preget av covid-19, og MMC First Process  fikk en nedgang i omsetningen. Like fullt har selskapet evnet å videreutvikle seg ved å øke presisjonen i prosjektgjennomføring og drive markedsorientert produktutvikling og salg. Selskapet går inn i 2021 med en ordrereserve på over 1 mrd.

Med nye muligheter og ordrereserven i ryggen, så kan vi også vi de neste årene ha en svært positiv utvikling. MMC FIRST PROCESS vil fortsette å bygge kompetanse og kapasitet for framtiden, og  investerer i nye Game Changere som kan bidra til å utvikle sjømatindustien. Vi ønsker å bygge videre på de kompetansemiljøene vi har i dag, samtidig som vi skal videreutvikle oss både innen ny teknologi og nye markedssegmenter.  I denne omgang søkes det etter 16 nye Game Changere. Totalt for året planlegger vi for ytterligere 15 nye rekrutteringer som skal være på plass frem mot 2022, forteller Petter Leon Fauske

2021 og forbi

Slik vi ser det nå har vi forutsigbarhet til 2023, og vi skal  fortsette å utvikle løsninger og system som kommer kundene våre til gode. MMC FIRST PROCESS har i dag en rekke ordrer til brønnbåter  der vi  er systemintegrator på fiskelogisikk- og fiskevelferdssystem. Samtidig har vi flere ordrer innen landbasert oppdrett, og vi spisser satsingen videre på dette området. Synergiene mellom akvakultur og villfanget fisk har alltid vært viktige, og vi satser aktivt videre på villfangst , spesielt inn mot pelagisk industri. Med nylig inngåtte ordrer på dette segmentet søker vi også her å komme med banebrytende løsninger de neste årene, sier Fauske.

Lagånd, kompetanse og skalerbarhet er nøkkelen:

All verdens ære til kompetansemiljøene og de ansatte – våre GameChangere, som gjennom teamarbeid og samhandling har stort fokus på å gjøre hverandre gode. Det kan ikke være i tvil om at dette må være det ledende kompetansemiljøet i verden innen håndtering av levende storfisk, sier Leif Gjelset.

De tre komplementære fagområdene; kulde, prosess og handling har gjort oss unike i en bransje som opplever vekst med store nasjonale og globale muligheter.

MMC FIRST PROCESS er et viktig regionsfirma i en klynge som er toneangivende for bransjen og næringen, og det er viktig at vi fortsetter å være framoverlente og driver markedsrettet innovasjon.

Medgangen vi opplever gjør at vi velger å investere i framtiden og forbereder oss for de neste stegene vi skal ta sammen med gode kunder, partnere og 170 Game Changere –  våre ansatte, avslutter Fauske. 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter