MMC FIRST PROCESS lanserer ny produktlinje for vannbehandlingssystem

May 30, 2023

MMC First Process og APRIA Systems har inngått et strategisk partnerskap for å tilby løsninger for god og pålitelig vannkvalitet i havbruksnæringen.

Målet med dette partnerskapet er å introdusere en ny løsning til markedet som løser en av hovedutfordringene med RAS-systemer knyttet til variasjoner i vannkvalitet.

Om den nye løsningen:

Avtalen samler MMC First Process unik kompetanse og merittliste innen fiskehåndteringsløsninger, og APRIA Systems omfattende kunnskap innen vannbehandling og deres banebrytende vannbehandlingsløsning ELOXIRAS®.

- ELOXIRAS®, som er basert på elektrokjemisk oksidasjon, er en innovativ prosess for behandling og gjenbruk av hav- og brakkvann. Den er utviklet for å forbedre produktivitet, lønnsomhet, effektivitet og miljøpåvirkning av marine RAS-systemer.

ELOXIRAS® fjerner nitrogenforbindelser (inkludert ammoniakk, nitritter og nitrater) og organisk materiale samtidig som det gir in-situ desinfeksjon i ett enkelt trinn. Oppdretterne og fiskehåndteringsoperatørene tilbys en forutsigbar og stabil vannkvalitet for fisken, noe som gir et konkurransedyktig alternativ til næringen for økt fiskevelferd og redusert miljøpåvirkning, forklarer Pedro Gomez, administrerende direktør i Apria Systems.

En ny game changer

-ELOXIRAS® har helt klart potensialet til å være en «game changer» i havbruksnæringen, sier Eivind Vinje, VP R&D i MMC First Process, og fortsetter; vi var veldig imponert over APRIA Systems og omfanget av FoU, testing og verifisering som har blitt gjort under utvikling og kommersialisering av ELOXIRAS®. Løsningen kan brukes på et bredt spekter av RAS-systemer, alt fra brønnbåter som opererer med lukket sirkulasjon over store avstander, til landbaserte postsmoltanlegg og ventetanker. Fordelene er omfattende sammenlignet med tradisjonelle metoder, så vi er veldig glade for å kunne tilby denne unike løsningen til våre kunder. Det er en perfekt utvidelse til våre eksisterende vannbehandlingsprodukter, som den effektive CO2-avgasseren og oksygeneringssystemet, fordi vi nå kan fjerne ammoniakk og tilby en komplett vannbehandlingsløsning, avslutter Vinje.

ELOXIRAS® er en unik løsning for fiskevelferd. Denne nøkkelferdige løsningen vil gi betydelige fordeler for kundene for å sikre vannkvalitet uavhengig av vanntemperatur, plutselige endringer i biomassetettheter, korttidsoperasjoner eller vannutskiftningsbegrensninger. Vi tror dette er nøkkelfunksjoner som bidrar til våre kunders konkurranseposisjon i akvakulturmarkedet, sier Pedro Gomez

-Vi er sikre på at dette strategiske partnerskapet vil øke våre gjensidige forretningsmuligheter innenfor brønnbåt og landbasert oppdrett.

Kombinasjonen av kunnskap, tekniske evner, salgsstyrke og før- og ettersalgstjenester vil gi en pålitelig unik integrert løsning for våre kunder basert på banebrytende teknologi. Vi er glade for å inkludere dette produktutvalget i vår portefølje, og ser frem til å tilby dette produktet til markedet, sier Petter Leon Fauske, administrerende direktør i MMC First Process.

Foto fv; Petter Leon Fauske (CEO MMCFP), Axel Arruti (COO APRIA ), Sara Dominguez (CCO APRIA), Eivind Vinje (VP R&D MMCFP), Pedro M. Gomez (CEO APRIA)

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter