Vi gir 20.000 kroner til hver elev som består eksamen

March 18, 2022

I 2020 gikk vi i bresjen for å berge kulde linja i Ålesund, nå gjør vi det igjen i Stavanger.

Fast jobb og svært høy begynnerlønn venter nyutdannede kuldeteknikere. Likevel kan utdannelseslinjen nå bli nedlagt. Det har fått Kristian Vikse og Hans-Bjarne Ingebrigtsen til å ta et uvanlig grep. 

Uken begynte med dårlige nyheter for Kristian Vikse, Hans-Bjarne Ingebrigtsen og resten av kollegene hos MMC First Process i Haugesund.

Fra Stavanger kom beskjeden om at Godalen videregående skole kan risikere å måtte legge ned utdanningstilbudet i kulde-, varmepumpe og ventilasjonsteknikk.

MMC First Process som holder til i Årabrotvegen på Kvala tok umiddelbart grep for å gjøre noe med situasjonen.

– Ja, vi har bestemt oss for å gi 20.000 kroner til alle elever som begynner på denne linjen til høsten og består eksamen i 2023, forklarer avdelingsleder og salgssjef Vikse.

Det kan jo virke litt voldsomt at et selskap i Haugesund skal bry seg så mye om hva som skjer på en videregående skole i sørfylke, men ifølge Vikse og servicekoordinator Ingebrigtsen handler nedleggingstrusselen om langt mer enn bare MMC First Process på Kvala.

– Dette er tragisk for hele bransjen. Behovet for folk med fagkompetanse er enormt, forteller Ingebrigtsen. 

Fagkunnskap om kuldeteknikk sørger for å bevare kvaliteten på fisken fra den fanges til den kommer til forbrukerne bord – både her hjemme og i eksportmarkedet.

– Havbruk er Norges fremste vekstnæring. Norge som sjømatnasjon har store mål for vekst, og mange av mulighetene innen akvakultur er fremdeles i startfasen, sier Vikse og trekker fram landbasert oppdrett, lukkede merder og oppdrett til havs som eksempler. – Summen av biomasse fra havet som skal brukes til matproduksjon vil vokse dramatisk framover og da er temperaturkontroll avgjørende for verdiskapingen i næringen, forteller han. 

Alle får tilbudet

Avgjørelsen om å legge ned VG2 i kulde-, varmepumpe og ventilasjonsteknikk blir tatt av inntaksnemnda i Rogaland fylkeskommune i mars.

Selv om det kan se mørkt ut, har ikke Kristian Vikse og MMC First Process gitt opp håpet om finne en løsning for å bevare linjen.

Selskapet har tatt opp kamper som dette før, sist i 2020 da kulde- og varmepumpeteknikk-linjen i Ålesund ble berget.

– Utstyret var nedslitt, og MMC First Process tilbød da et sekssifret beløp for å oppgradere fasilitetene. På Godal vgs., er det ikke fasilitetene som er problemet, men antall søkere. Det er derfor vi denne gang går direkte på elevene med en pengesum for å velge linjen, forklarer Ingebrigtsen.

Vikse føyer til:

– Vi kan ikke bare snakke om hvor galt det er. Det er viktig at vi også viser at vi mener noe med dette. Vi er fullt klar over at ikke alle elevene kommer til å velge oss som framtidig arbeidsgiver, men vi gir likevel tilbudet til alle. Dette er en investering som kommer hele bransjen til gode.  

les hele saken i Haugesund avis: https://www.h-avis.no/bruker-o...

Foto: 

Hans-Bjarne Ingebrigsten (t.v.) og Kristian Vikse hos MMC First Process i Haugesund håper flere vil bli kuldeteknikkere som dem. I så fall kan de se fram til 20.000 kroner når eksamen er bestått. Foto: Carsten Kickstat 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter