MMC First Process får utvidet leveranse til Atlantic Sapphire’s Bluehouse

May 10, 2022

MMC First Process får utvidet leveranse og dermed utvidet ansvar for optimalisert produksjon, bærekraft og fiskevelferd på det banebrytende annlegget i Miami.

En svært gledelig utvikling i dette samarbeidet sier Frank Edvard Vike – CSO i MMC First Process etter å ha mottatt den formelle bestillingen på utvidelsen av systemløsningene til Atlantic Sapphire. Utvidelsen av kontrakten som ble inngått i august 2021 betyr at MMC First Process nå skal levere hele systemet for fiskehåndtering til det landbaserte oppdrettsanlegget i Miami.

En komplett leverandør av teknologi og kompetanse

CEO i Atlantic Sapphire, Johan E. Andreassen, fremhever at Atlantic Sapphire kjenner MMC First Process godt og at de har arbeidet tett sammen de siste årene. Utvidelsen av kontrakten skjer som følge av nyvunnet teknologi og den samlede kompetansen selskapet innehar. MMC First Process sine løsninger tilfredsstiller Atlantic Sapphire’s strenge krav til fiskehåndtering. Andreassen sier i en kommentar at et effektivt og skånsomt system for fiskehåndtering er en nøkkelfaktor til lønnsomhet og optimal utnytting av produksjonskapasiteten i Atlantic Sapphire’s landbaserte anlegg.

Fiskevelferd gir økt kvalitet og verdiskapning.

Børre Waagan forteller at selskapets mangeårige erfaring med fiskehåndteringssystem til brønnbåter har resultert i at MMC First Process nå er svært godt rigget og posisjonert for komplette leveranser innen fiskehåndtering til landbasert oppdrett. Vår løsning for fiskehåndtering er en svært vital del av landbasert oppdrett, mange omtaler dette som «hjertet i anlegget», og den beskrivelsen stemmer nok godt med det vi ønsker å bidra med avslutter Waagan

Bærekraftig produksjon

Atlantic Sapphire har satset på denne teknologien fordi den bidrar til å sikre selskapets mål om bærekraftig produksjon, sier Lars Christian Vik, Fish Movement Design Engineer i Atlantic Sapphire. Systemet for fiskehåndtering fra MMC First Process inneholder ny teknologi som gjør det mulig med mer skånsom håndtering av fisken. Skånsom håndtering øker fiskevelferden. Fisken trives bedre, den vokser bedre og produksjonen vår blir enda mer bærekraftig, sier Vik. Atlantic Sapphire setter stor pris på samarbeidet med MMC First Process. De tenker bærekraft, de er kunnskapsbasert og har evnen til å tenke nytt, avslutter Vik.

 Fisken har det godt

Det ligger et solid utviklingsarbeide bak teknologien som nå skal leveres til Atlantic Sapphire. MMC First Process har gjennom forsøk og kommersielle installasjoner dokumentert at fiskevelferden blir svært godt ivaretatt med denne teknologien. Børre Haanes Waagan, Sales Manager Land Based Farming i MMC First Process, sier at et viktig prinsipp for den nye teknologien er å sørge for at hele fisken er i vann når den håndteres. Med skånsom forflytting, fullvannstransport og ny pumpeteknologi vet vi at fisken har det godt når den flyttes, nå gleder vi oss over å ha fått enda mer tillitt og ansvar på det nye spennende anlegget i Florida sier Waagan til slutt.

Foto fra venstre: Lars Christian Vik, Petter Leon Fauske, Leif Gjelseth, Asbjørn Tråseth, Børre Waagan, Frank Edvard Vike, Johan E. Andreassen.  

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter