To generasjoner – ett mål

September 24, 2021

De er far og sønn, har samme arbeidsplass og ett mål for øyet: Å forvalte våre felles ressurser til beste for kommende generasjoner. Det er bærekraft så det holder.

Asbjørn Tråseth (48) og Bjørn-Inge Tråseth (26) jobber begge med brønnbåter i MMC First Process. Begge har fokus på utstyr og ny teknologi som skal bidra til bærekraftig håndtering av biomasse og fiskevelferd.

Livet mitt – Å utvikle stadig bedre systemer for å sikre fiskevelferden har vært hele livet mitt. Bærekraft for meg i den jobben her, er å sørge for at fisken har det bra når den har vært gjennom våre systemer. Det er absolutt det viktigste for meg, sier Asbjørn som har jobbet i flere avdelinger siden starten i 1997 på det som etter hvert ble MMC First Process.

Enorm kompetanse Det har gitt ham en enorm kompetanse og en totalforståelse av fiskevelferden som få andre har. Han er dedikert og har alltid vært på jakt etter stadig nye og bedre løsninger. Det er ikke minst mobiltelefonen hans et bevis på. Der hvor andre har bilder av små og store hendelser, familie, venner og ferieturer, har Asbjørn stort sett bilder av bolter, pumper, rør og ventiler.

Junior inspirert av senior – Det var på ingen måte tilfeldig at jeg havnet her. Pappa inspirerte meg tidlig. Jeg fikk være med ham på noen jobber og skjønte fort at dette var veldig spennende. Han har sagt at han aldri har hatt en kjedelig dag på jobben. Og det har ikke jeg heller, forteller Bjørn-Inge som begynte som lærling i 2012.

Verden rundt I dag er den unge Herøyværingen som nå er bosatt i Ålesund, Field Service Engineering Supervisor. I jobben som har ført ham til mange land i verden, lærer han opp mannskap ombord i båter som MMC First Process har levert utstyr og løsninger til. Det handler om å koordinere oppstartene, teste systemene og få alt til å funke som det skal.

Kunnskapsoverføring – Når det har oppstått noen utfordringer har det vært godt å kunne ringe pappa, få råd og kunne lene seg på hans kunnskap, sier junior om kunnskapsoverføringen mellom generasjoner som også er en viktig form for bærekraft. Kunnskap og kompetanseoverøring er avgjørende for fremtiden.

Funnet sin bransje Bjørn-Inge utelukker ikke at han kan komme til å pause jobben for å ta noen års utdanning, men er overbevist om at han som Asbjørn har funnet sin bransje og næring. I en periode jobbet senior og junior sammen i service-avdelingen. Asbjørn er nå Sales Engineering.

Viktig og verdifullt – Jeg vil alltid jobbe med fisk og fiskevelferd fordi det oppleves meningsfullt, verdifullt og veldig spennende. Menings- og verdifullt fordi det handler om å forvalte ressursene våre i en svært viktig næring. Spennende fordi ny teknologi gjør at vi hele tiden kan utvikle oss og systemene våre for å bli enda bedre på fiskevelferd og bærekraft. Nei, jeg har ingen planer om å skifte beite, sier Bjørn-Inge.

Best i bransjen Fiskevelferd og bærekraft er to viktige konkurranseparametere som går hand i hand for MMC First Process. De ønsker å være best i bransjen. Løsningene som Asbjørn og Bjørn-Inge er med på å utvikle, skal bidra til å sikre fiskevelferd, fiskelogistikk, kvalitet og verdiskaping.

Kommende generasjoner Selskapet satser sterkt på teknologi og systemløsninger som ivaretar fiskevelferd og miljø på en best mulig måte. Håndteringen av biomassen skal skje effektivt, skånsomt og sikkert både innen akvakultur og villfangst. I selskapet ligger 30 års erfaring og kunnskap som stadig utvikles av yngre generasjoner, nye øyne og ny teknologi. Til beste for kommende generasjoner.

Fiskehelse er bærekraft – God fiskehelse er viktig, ikke bare for fisken, men også kvaliteten på maten som forbrukerne får. Når vi lager gode tekniske løsninger som sikrer fiskevelferden, sikrer vi også verdiskaping for kundene våre. Jo bedre vi håndterer fisken, jo bedre blir kvaliteten på sluttproduktet. Det er bærekraft, sier Asbjørn og Bjørn-Inge Tråseth.

Game Changere Far og sønn er to av selskapets 195 GameChangere, og de har bidratt til at MMC First Process er verdensledende innen systemer til håndtering, produksjon og kjøling i fiskeindustrien.

– Du skal ikke ha jobbet her i mange ukene før du skjønner hvor sentralt og viktig fiskevelferd og bærekraft er.  At det er vårt DNA, og noe hver eneste ansatt får et forhold til, sier Asbjørn Tråseth.

Dette var ett av flere spennende intervjuer i vår bærekraftsrapport. Resten av bærekraftsrapporten finner du på 

https://www.mmcfirstprocess.com/sustainability/sustainabiliy-report-2020/ Her kan du blant annet lese om vår samarbeidspartner Martin Helseth som er IOC bærekraft ambassadør, og Håkon Andrè Berg i Salmon Evolution som vil gjør noe som «make sense» og mye annet godt lesestoff.

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter