Utvikler unikt energisystem for klimanøytral sjømatproduksjon

March 10, 2022

Innovasjon Norge har lagt hele tre millioner kroner på bordet til et forprosjekt i regi av MMC First Process. Det handler om et banebrytende energieffektivt system for å gjøre sjømatproduksjonen klimanøytral nasjonalt og internasjonalt.

–  Vårt Energy Efficiency System skal produsere termisk energi hvor man kan få opptil syv ganger mer energi ut av systemet enn det som blir tilført ved å utnytte både varmen og kulden fra et slikt system, sier Jan Petter Urke, Head of BU Energy i MMC First Process.

Teknologi satt i system Mye av teknologien finnes, men må settes sammen i nye smarte og optimale styringssystemer. MMC First Process ønsker å være først med fremtiden for termisk energiutnyttelse innen sjømatproduksjonen og tilhørende logistikk. – Jeg er ikke kjent med at andre har gått så langt i utviklingen av å samordne og sette sammen elementer som energibruk, energilagring, energiutnyttelse, gjenvinning og hvor du henter strømmen fra, i et så komplett system som vi skal gjøre med vårt Energy Efficiency System. Sånn sett er dette banebrytende, sier Petter Leon Fauske – CEO i MMC First Process.

Case og pilot Forprosjektet Fremtidens Klimanøytrale Sjømatproduksjon eies av MMC First Process, er støttet av Innovasjon Norge og med Hofseth International (HI) som bidragsyter. Et av Hofseths anlegg skal brukes som case for å synliggjøre gevinstene med et slikt system.

Klimaavtrykk – Forprosjektet skal blant annet synliggjøre muligheter innenfor effektiv og kostnadsbesparende energiutnyttelse målt opp mot dagens energibruk og klimaavtrykk fra sjømatproduksjonen. Samlokalisering av oppdrett, videreforedling og restråstoffbehandling er i denne sammenheng også en betydelig faktor, sier Jan Petter Urke.

Energy Efficiency System I systemet til MMC First Process kan en bærekraftig elektrisk energikilde være solkraft, vannkraft, vindkraft og biokraft. En energibærer kan være hydrogen og batteri. Energi fra disse vil kunne samles i en energisentral hvor både varmen og kulden utnyttes. Mellom energikildene og energisentralen vil det være et system som velger den riktige energikilden. Å utnytte ulike energikilder til ulike tider i døgnet og årstider vil være kostnadsbesparende.

Både varme og kulde – Ved å utnytte både varmen og kulden vil systemet levere både den varmen som trengs i prosessene og den kulden som trengs i prosessene.  I tillegg vil det være energi til oppvarming av kontor, aircondition, varmtvann, is og snøsmelting for å nevne noe, forteller Jan Petter Urke. Vi kan også gjenvinne kulden i prosesser som smelting av is og kaldt vann. En annen kostnadsbesparende funksjon er å omdanne overskuddsvarme til kulde. I produksjonsprosesser som krever mye kuldeeffekt på dagtid, kan vi lagre kulde om natten slik at maksimaleffekten som belastes strømnettet på dagtid kan minimeres. Dette er gode kostnadsreduserende tiltak også.

I systemet kan det også tenkes bruk av solceller som en tilleggskilde for energi, og bruke vann, jord og fjell (fryselager) som energilager. Målet er at Energy Efficiency System også skal kunne brukes om bord i båter og i prosessering og håndtering av fisk.

Solid støtte til bærekraft I forhold til bærekraft vil energi og mat bli en stor utfordring med en beregnet vekst i folketallet fra 8 til 10 milliarder mennesker frem mot 2050. For lite mat og tilgang på energi kan skape ustabilitet. Å bruke minst mulig energi for å ta vare på matressursene er bakgrunnen og utgangspunktet for prosjektet Fremtidens Klimanøytrale Sjømatproduksjon med god støtte fra Innovasjon Norge. – Det er ikke dagligdags at Innovasjon Norge (IN) støtter et forprosjekt i denne størrelsesorden. Det mener vi sier noe om viktigheten av et slikt system for å gjøre sjømatproduksjonen mer klimanøytral, at Innovasjon Norge har stor tro på systemet og at det også har et stort internasjonalt potensiale, mener Petter Leon Fauske.

Foto fra venstre: Petter Leon Fauske, Jan Petter Urke

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter