MMC First Process med omfattende leveranse til Hima Seafood på Rjukan

February 20, 2024

MMC First Process har signert avtale med Eyvi AS om levering av system for fiskelogistikk til det landbaserte oppdrettsanlegget til Hima Seafood AS på Rjukan.

Med denne leveransen får MMC First Process ansvar for å levere utstyr og teknologi for flytting av levende fisk i anlegget. Systemet for fiskelogistikk skal sikre god fiskevelferd ved håndtering av fisk i vekstfasen og hele veien frem til prosessering.

 Teknologien som MMC First Process bidrar med er basert på leveranser sammensatt og utviklet gjennom tre tiår basert på erfaring fra brønnbåtbransjen og landbasert akvakultur, der selskapet er ledende i systemer for håndtering av levende stor oppdrettsfisk. 

 Heidi Kyvik, CBDO i Eyvi AS, fremhever blant annet at de har valgt MMC First Process som leverandør grunnet den betydelige optimaliseringen selskapet har gjort rundt fiskeforflytningsteknologi og ikke minst deres kompetanse på skånsom håndtering av levende fisk.

 – Dette er viktige kriterier både for god fiskehelse og ikke minst for å lykkes innen landbasert oppdrett av matfisk. Dette anlegget skal være et utstillingsvindu både for oss og næringen, og da er det selvsagt viktig at vi velger en samarbeidspartner som tilfører oss omfattende erfaring og trygghet på håndtering av fisken, sier Kyvik.

Børre Haanes Waagan, salgsdirektør for landbasert oppdrett i MMC First Process, sier at dette er en svært viktig kontrakt for selskapet:

 – Med denne leveransen får vi løftet frem et system for fiskelogistikk der skånsom håndtering av hver eneste levende fisk blir tatt hensyn til. Systemet for fiskelogistikk er designet slik at Hima Seafood kan flytte og sortere fisk etter behov, og dermed sikre muligheten for optimal fiskevelferd og utnytting av hele produksjonskapasiteten i anlegget.

 Waagan forklarer videre at oppdrett på land kan sammenlignes med hotelldrift der trivsel og fullt belegg gir best økonomi, og det er nettopp dette vi muliggjør for Hima Seafood på Rjukan, sier Waagan. 

MMC First Process forventer ytterligere positiv utvikling i markedet og har siden 2019 bygget opp et spesialisert team på landbasert oppdrett basert på erfaringer og kompetanse i fra brønnbåter, ventetanker på land og den samlede fiskehåndteringskompetansen i selskapet.

 Frank Edvard Vike, CSO – Fish handling i MMC First Process, sier at det er gledelig å se produkter som man har hatt suksess med i lang tid fra brønnbåter og andre landbaserte leveranser, som trengerist og tårnsil, nå inngår i leveransene til landbasert oppdrett.

  – Disse systemene mener vi er viktig når en skal ha fiskevelferd i fokus. Vi har stor tro på at samarbeidet som nå er innledet med Eyvi AS også skal åpne for nye leveranser, som blant annet Hima Seafood sin satsing i USA, avslutter Vike

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter