Smarte styresystemer kutter energiforbruket

June 28, 2022

Med smarte styringssystemer kan vi optimalisere energibruk, energilagring, energiutnyttelse, gjenvinning og hvor du henter strømmen fra

Tenk deg en fabrikk som en firkant: Råstoffet puttes inn i den ene enden og kommer ferdig behandlet ut i den andre. I denne prosessen kreves mye energi, og her kan det gjøres svært store besparelser.

– Vårt Energy Efficiency System brukt i prosessering av sjømat vil gi en effektiv kostnadsbesparende energiutnyttelse målt opp mot dagens energibruk. Med smarte styringssystemer kan vi optimalisere energibruk, energilagring, energiutnyttelse, gjenvinning og hvor du henter strømmen fra, sier Petter Leon Fauske CEO i MMC First Process.

Energikrevende

Prosessering av sjømat er svært forenklet en fabrikk som trenger energi til å behandle og ta vare på den fisken som kommer fra villfangst, land- eller sjøbasert oppdrett. Her kommer fisken inn med en temperatur og går ut ferdig behandlet med en annen temperatur, enten frossen eller avkjølt etter en energikrevende prosess.

Effekt-topper

 – Målet er å gjøre denne prosessen med minst mulig energibruk. Et tema er gjenvinning som vi har holdt på med lenge, men det har også kommet inn et nytt element i energimarkedet; effektfaktor. Det blir mer og mer kostbart å ha effekttopper i produksjonen og hvordan vi kan unngå disse er en del av systemet vårt, forklarer Jan Petter Urke, Head of BU Energy i MMC First Process.

Kilder og bærere

En optimalisert bruk av energikilder og energibærere er viktig for å redusere energiforbruket. Energien kan hentes fra kilder som strømnettet, sol, vind og biogass. Til å lagre energien for å bruke den senere, har man energibærere som hydrogen og batteri. Batteriet kan lades når strømmen er billig, og man kan hente fra batteriet når strømmen er dyr.

Optimalisere muligheter

 – Tilsvarende med hydrogen som kan produseres, lagres og brukes i fabrikken når strømmen er dyr. Enkelt sagt kan batteri ta toppene i døgnet, mens hydrogen kan brukes for å jevne ut prisen og kostnadene når strømmen er dyr om vinteren og billigere om sommeren. Det handler om hvordan et produksjonsanlegg kan bruke disse mulighetene på en optimal måte til enhver tid, sier Urke.

Styre energibruken

 For å velge de riktige energikildene trengs et styringssystem – eller guide-system. Styringssystemet skal kunne gi svarene på når det bør lagres energi, når energien bør hentes fra lager, når den bør hentes fra nettet. Dette er helt avgjørende faktorer for å få en så lav kostnad som mulig på energien.

«Forecaste» og planlegge –

 Her kan vi gå inn og optimalisere. De som styrer fabrikken, må på en måte «forecaste» hva som skal gjøres i morgen og dagen etter det i produksjonen. Hva slags energi trenger man da? Har vi den energien? Har vi nok til å vaske? Har vi nok til å fryse? Rett og slett lage en «forecast» på produksjonen slik at du er forberedt på den typen energi du trenger i fabrikken, og at den blir hentet fra den billigst mulige måten eller kilden. Her tror vi at vi kan gjøre vesentlige og store besparelser i forhold til dagens energikost og tarifftoppene som vi da jevner ut, forklarer Urke.

Koblet mot værdata

 Systemet er også koblet opp mot værdata, historiske værdata og opp mot værvarsling de neste dagene på de ulike lokasjonene rundt om i verden.

–  En fabrikk eller et fiskeanlegg skal gjerne ha en konstant temperatur på rundt 12 grader i produksjonslokalene og det betyr at man må kjøle om sommeren og varme opp om vinteren. Er det meldt at temperaturen skal gå fra null til minus ti betyr det at man trenger en god del energi for å holde fabrikken i gang. Og det kan da planlegges tuftet på slike inputsignaler, sier Urke.

Optimaliserer hvert prosjekt

Nøyaktig hvor store energi besparelser det er mulig å hente ut, er ikke mulig å gi et generelt svar på fordi man må gå inn i hvert enkelt prosjekt for å optimalisere. MMC First Process har hatt håndtering av fisk som kompetanse- og fagområde lenge. Når energi nå kobles på i disse prosessene, så vet MMC First Process nøyaktig hvordan disse prosessene foregår hos sine kunder og kan gå inn og analysere hvor mye energi hver enkel fabrikk og hvert enkelt anlegg trenger.

Først med fremtiden

 I en tid med ekstremt fokus på energi, priser og knapphet, mener Fauske det er på høy tid å tenke nytt rundt klimaavtrykk og bærekraft i en sjømatindustri som trolig vil bli mangedoblet.

– Et godt utgangspunkt er å starte med prosessering, og det er det vi nå gjør i MMC First Process med vårt Energy Efficiency System, sier Jan Petter Urke.

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter