MMC First Process og Marel etablerer samarbeid for å transformere den pelagiske industrien

March 09, 2021

Med MMC First Process som systemintegrator, kombinert med Marels kompetanse, markedstilgang og teknologi, går vi sammen for å investere betydelige ressurser i oppgaven med å transformere den pelagiske industrien igjen.

Det nyetablerte samarbeidet har til hensikt å øke lønnsomheten ved å utvide omfanget av prosessering og maksimere verdiskapingen fra pelagiske ressurser. Premium kvalitet oppnås ved tidlig prosessering nær fiskefeltene gjennom å opprettholde ideelle temperaturforhold. Fremtidens forbrukermarked vil ha større fokus på spiseklare produkter av høy kvalitet. Det resterende råmaterialet vil bli brukt i produksjon av høykvalitets produkter for andre markeder som fiskeolje, tilsetningsstoffer og nærings ingredienser.

-Vi bestreber oss på å opprettholde kvalitet, og kampen for å bevare kvaliteten starter det øyeblikket fisken blir fanget. Målet for den pelagiske transformasjonen er å forbedre fortjeneste, forutsigbarhet og kontinuitet gjennom å produsere på bestilling. Det gjør industrien i stand til å forsyne forbrukermarkedet med høykvalitets produkter året rundt, sier Per-Arild Aamelfot, som leder den pelagiske transformasjonen hos MMC First Process.

Bærekraft skaper verdier for våre kunder

-Samarbeidet med Marel passer perfekt inn i vår bærekrafts- og skalerings filosofi og vi er sikre på at vi sammen vil lykkes med å bidra inn i den pelagiske industrien for å skape større verdier av biomassen, i tillegg til full utnyttelse av det resterende råmaterialet, sier Petter Leon Fauske.

-Vi ser at det blir stadig viktigere å bevare kvaliteten på råmaterialet og produsere leveringsklare produkter av høy kvalitet nær fiskefeltene. Dette bidrar til bedre forbrukerprodukter og lavere CO2 avtrykk, avslutter Fauske.

I over 30 år har MMC First Process arbeidet for å utvikle løsninger som bidrar til å kunne håndtere biomasse på en mer bærekraftig måte. Gjennom 1990-årene startet selskapet utviklingen av det som nå er ansett som internasjonal standard i 20-kilos kasser for fiskehåndtering. Det har vært mange initiativer for å håndtere og prosessere mer av den marine biomassen, og nå går to ledende selskaper sammen for å fortsette arbeidet med å transformere den pelagiske industrien.

Felles visjon

Vi er svært fornøyd med den nye samarbeidsavtalen med MMC First Process, sier Diego Lages, Salgsdirektør ved Marel.

-Et norskeid selskap med over 30 års erfaring og en global portefølje som deler vår visjon om å sørge for sikker og prisgunstig mat som er produsert på en bærekraftig måte. Vi deler et felles mål om å sørge for at mest mulig biomasse går til menneskelig konsum. Derfor bidrar vi for å forsikre om at hele fisken blir utnyttet og ingenting går til spille. På den måten skaper vi prisgunstige og bærekraftige produkter.

-Våre ulike kompetanseområder komplementerer hverandre og skaper en fantastisk synergi. Vi er trygge på at deres know-how og vår teknologi vil skape merverdi for våre kunder og gjøre oss i stand til å utvikle bærekraftige løsninger og systemer, sier Diego Lages.

Langsiktig partnerskap med Marel

-Skalerbarhet og fleksibilitet har vært førsteprioritet hos MMC First Process. En sentral del av vår forretningsmodell har alltid vært et nettverk av dyktige partnere.

-De fleste vi samarbeider med i dag har vært med helt siden oppstart. Marel tilfører en ny dimensjon på «second prosessering» som vi gleder oss veldig til å bli bedre kjent med. Selv om vi både er kollegaer og konkurrenter på andre områder, så handler det om å kunne samarbeide om store viktige steg når en kan.

-Vi ser at den kompetanse vi i MMC First Process nå har bygd opp innen aquaculture kan vi bringe med oss over tilbake til Pelagisk industri og på den måten sørge for optimalisering av utnyttelsen av biomassen og verdiskapningen for aktørene i de pelagiske industrien, sier Per Arild Aamelfot.

-Å kunne nyttiggjøre seg erfaringen som selskapet har fra ett forretningsområde til et annet er verdifullt for selskapet og for industrien. Dette er viktige synergier som vi har stor tro på, avslutter han.

Globalt potensiale

Vi ser for oss et stort potensiale der en ønsker å utnytte biomassen på en mest mulig skånsom måte ved kontrollerte temperaturer for å oppnå best mulig kvalitet på sluttproduktet. Når vi kommer i gang med spiseklare produkter fra Norge, så forventer vi at andre markeder vil følge etter. Vi kaller dette en pelagisk transformasjon.

Med MMC First Process som systemintegrator, kombinert med Marels kompetanse, markedstilgang og teknologi, går vi sammen for å investere betydelige ressurser i oppgaven med å transformere den pelagiske industrien igjen.

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter