Verdensledende oppdretter gir kjempekontrakt til MMC First Process

June 30, 2020

Den færøyske oppdretteren Bakkafrost bygger en stor og moderne brønnbåt. Sunnmørsselskapet MMC First Process får ansvar for fiskevelferden om bord i fartøyet. Båten skal bygges på Sefine Shipyard i Tyrkia.

Verdensledende på håndtering av levende stor fisk  

 Sunnmørsselskapet MMC First Process er valgt som leverandør for hele fiskehåndteringsprosessen om bord i det nye fartøyet, og har med det signert en av de største kontraktene i selskapets historie.

Globalt fokus

MMC First Prosess har 30 år med erfaring og innovasjon innen håndtering, prosessering og kjøling av fisk til sjømatindustrien.

MMC First Process leverte full fiskehåndteringspakke til det forrige nybygget til Bakkafrost, brønnbåten «Hans á Bakka» som også ble ferdigstilt ved et tyrkisk verft. Nå, som den gang, er brønnbåten designet for å gå fullstendig lukket, og alt vann blir renset før det slippes ut.

Vi har satt oss som mål å fortsette og utvikle oss innen bærekraftig lakseoppdrett. Det er derfor naturlig for oss å søke mot de beste kompetansemiljøene i verden når det kommer til biomassesikkerhet, fiskehåndtering og fiskevelferd, sier Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost.

Bærekraftig håndtering av havets viktigste ressurser

Vårt mål er å gjøre våre kunder til de beste i verden på bærekraftig håndtering av havets viktigste ressurser - på en effektiv og skånsom måte. Dette er noe vi alle sammen jobber for hver eneste dag, og på hvert eneste prosjekt. Vi er stolte over å få jobbe sammen med så mange dyktige aktører som fokuserer på bærekraftig forvaltning av ressursene. Det er veldig gledelig å få betalt for langsiktig fokus og satsning på bærekraft, sier Petter Leon Fauske, CEO i MMC First Process.

Bakkafrost har samarbeidet med MMC First Process i mange år. Vi kjenner hverandre godt og deler de samme verdiene, sier Regin Jacobsen i Bakkafrost.

 30 år med kunnskap

 Leif Gjelseth, som har mer enn 30 års erfaring i bransjen, forklarer at båten i første rekke skal være et behandlingsfartøy, der fisken bades i ferskvann. Fartøyet er forberedt for innmontering av ulike behandlingsmetoder. Sortering er også en viktig del av båtens oppgaver, der målet er å ha mest mulig lik størrelse på fisken som går i samme merde. Båten kommer med 600 mm lastelinjer, som gir høy kapasitet på lastingen med kun to linjer som laster fire fisketanker, avslutter Gjelseth.  

 MMC First Process har spesialisert seg på å integrere komplette løsninger i et avansert, men svært brukervennlig automasjonssystem. Hele fiskehåndteringspakken kan opereres av kun én person fra kontrollstasjonen. Dette er mulig, fordi de ulike innstillinger og modus på forhånd er definerte i systemet og operatørfeil minimeres supplerer Arnfinn Hide, salgssjef for akvakultur i MMC First Process.

 Bærekraft er avgjørende

Bakkafrost satser stort på å bygge et miljøvennlig og moderne fartøy, som etter planen skal være ferdig i 2022. Fokus på biomassesikkerhet og fiskevelferd har vært styrende for design og utvikling av løsningen. Fiskevelferden er avgjørende for kvaliteten på sluttproduktet som skal selges over hele verden, forklarer Frank Edvard Vike, VP for akvakultur i MMC First Process.

Vi gleder oss over et oppdrag der vi får være med å utvikle sjømatindustrien med bærekraftige løsninger og heve standarden nok et hakk. Og ikke minst - en ny kjempekontrakt, sier Petter Leon Fauske. 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter