Opprettholder topplinjen i et turbulent år

July 05, 2024

Vi er tilfredse med å ha opprettholdt omsetningen i 2023, gitt usikkerheten som har oppstått knyttet til den annonserte grunnrenteskatten i oktober 2022

I 2023 oppnådde MMC FIRST PROCESS AS en totalomsetning på 966 millioner norske kroner, med et driftsresultat på 26 millioner. Dette er en mindre økning i omsetning fra 955 millioner og reduksjon i driftsresultat på 47 millioner i 2022. 

Vi er tilfredse med å ha opprettholdt omsetningen i 2023, gitt usikkerheten som har oppstått knyttet til den annonserte grunnrenteskatten i oktober 2022 som satte en kraftig brems på alle investeringer og utvikling inn mot havbruksnæringen. I tillegg ble det innført en stans i behandling av nye landbaserte konsesjoner, som fremdeles vedvarer. Utover dette har en rekke av våre brønnbåtkunder også opplevd stor uforutsigbarhet vedrørende rederibeskatningsordningen som har eksistert siden 1997, noe som igjen har bidratt til stans i kontrahering av nye fartøy. Den samlede usikkerheten gjør også at noen investeringer på land og landbaserte prosessanlegg har stoppet opp eller blitt utsatt.  

Summen av dette er at en rekke prosjekt innenfor flere av de viktige segmentene til selskapet har blitt utsatt. MMC FIRST PROCESS har derfor fokusert eksisterende avtaler og leveranser, samt utviklet kompetanse og nye konsepter fram til markedet er tilbake, sier Kristian Framstad.   

Vi er fornøyde med å opprettholde positivt driftsresultat og utvikling over tid i selskapet. Resultatene for 2023 gjenspeiler et imponerende samarbeid mellom våre ansatte, partnere og kunder, som alle har bidratt til å finne de beste løsningene sammen i en utfordrende periode, sier Kristian Framstad, CFO i MMC FIRST PROCESS. 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter