RID Fish Welfare Pump med 40% økt kapasitet

August 17, 2023

En game changer for liten og stor fisk

De første RID-pumpene ble levert til en pelagisk fabrikk i 2016 etter flere års utvikling. Det har skjedd mange forbedringer på pumpen siden, og vi har fått driftserfaring på tusenvis av timer med denne pumpeteknologien. 

RID-pumpen har gjennomført mye pumping av levende fisk, og sammen med oppdretterne har vi virkelig fått erfare de positive aspektene pumpen kan ha på levende fisk. RID-pumpen er hittil benyttet på laks, ørret, dutch yellowtail, catfish og vannamei reker, alle med svært gode resultat.

Jan-Erik Dyb, utdannet fiskeribiolog og mange års erfaring fra Møreforsking og FoU-miljø, er produkteier av pumpen og har gjennomført omfattende forsøk og dokumentasjon på fiskevelferd ved bruk av denne pumpen. Jan-Erik har blant annet tatt blodprøver av ørret og laks etter forflytning både med en RID-pumpe, sentrifugalpumpe og vakuumpumpe. Resultatet viser at fiskeforflytning med sentrifugalpumpen gir 2,5-3x høyere stressnivå for fisken enn ved bruk av RID-pumpen. Dette har stor innvirkning på revitaliseringen av fisken, og for hvor raskt fisken tar fôr igjen etter en fiskeforflytning. Det har også sammenheng med stressrelaterte skader, sykdomsutbrudd og lignende. Til syvende og sist påvirkes fiskevelferd og dødelighet, og som har stor betydning for økonomi og omdømme til næringen.

Vi ser en klar trend at næringen har mer fokus på, og kunnskap om, fiskelogistikk. Spesielt på smoltanlegg hvor en økende andel har fisken lengre periode på land, så krever dette andre løsninger enn det tradisjonelt har blitt brukt. Det har også kommet mer forskning og dokumentasjon på at fisken blir sterkere og mer motstandsdyktig når den blir voksen ved riktig håndtering i tidlig fase av livet. 

Den siste tiden har vi fokuset vært på å øke kapasitet til pumpen. I vår demonstrerte vi en økning på 40% løftehøyde sammenlignet med det vi har oppnådd tidligere. Fiskevelferd og energieffektivitet er ivaretatt selv på disse nye kapasitetene, så det åpner opp for helt nye bruksområder for pumpen. I 2022 demonstrert vi å sette to RID-pumper i serie for å få tilnærmet dobbel løftehøyde.

Vi ser også en svært god match mellom RID-pumpen og trengeskott i landbaserte anlegg. Resultatene er krystallklare på at laksefisk foretrekker å bli trengt ut av tanken ved rolig og kontrollert bruk av trengeskott mot bunn i tanken, heller enn å trenge ved å redusere vann-nivået. Trengeskott og RID-pumpe sammen er derfor verdens beste teknologi for fiskeforflytning. 

RID_serie.png

Utvikling av seriekoblede RID-pumper, her med over 12 meter total løftehøyde. 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter