Færøysund levert til Rederiet Færøy AS

September 23, 2021

Færøysund er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system som ivaretar fisken på en sikker og skånsom måte

Aas Mek. Verksted A/S leverte i september brønnbåten «Færøysund» til rederiet Færøy AS som er fullpakket med fiskehåndteringsutstyr fra MMC First Process. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og undertrykk laste- og lossesystem.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolttransport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Med fouks på fiskevelferd og biomassesikkerhet

Færøysund er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system som ivaretar fisken på en sikker og skånsom måte. Løsning for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn- og ut av lasterommene. Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykkslasting.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Etter levering gikk fartøyet inn på langsiktig kontrakt for Nova Sea AS og Salten Aqua AS, samt en del samarbeidende oppdrettere.

MMC First Process gratulerer verft og rederi og takker for nok et godt samarbeid. 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter