Kan få stor betydning for oppdrettsindustrien

August 10, 2023

MMC First Process og spanske APRIA Systems har lansert en unik vannbehandlingsløsning. ELOXIRAS kan bli en GameChanger for oppdrettsindustrien, og løse en rekke av utfordringene i næringa.

Lanserer ELOXIRAS:

– Vi var skeptiske da vi begynte å snuse på denne muligheten og teknologien for et par år siden – rett og slett fordi den virket for god til å være sann, sier leder for Forsking og Utvikling (FoU) i MMC First Process, Eivind Vinje med et smil.

Vannkvalitet 

Variasjoner i vannkvaliteten til RAS-systemer (resirkulerende akvakultursystemer) er en stor utfordring i oppdrettsbransjen. MMC First Process har jaktet på en løsning som kunne eliminere variasjonene og sikre forutsigbar og god vannkvalitet. ELOXIRAS har blitt utviklet siden 2011, og MMC First Process er svært fornøyd med å nå ta dette til markedet.

Gjennombrudd 

 – Jeg tror at ELOXIRAS med sin avanserte teknologi kan være et gjennombrudd i å løse utfordringer knyttet til vannkvaliteten i oppdrettsindustrien. Løsningen kan brukes i en rekke RAS-systemer, den er kostnadseffektiv, har lavt strømforbruk, er miljøvennlig og kan gi bedre fiskevelferd og fiskehelse, sier Eivind.

Elektrokjemisk 

 MMC First Process har unik kompetanse og erfaring innen fiskehåndteringsløsninger og vannbehandling. APRIA Systems har omfattende kunnskap om vannbehandling og gjenbruk av marint og brakkvann basert på elektrokjemisk oksidasjon. De to FoU-miljøene fant hverandre og utfylte hverandre i et tett samarbeide for å utvikle produktet og løsningen.

Aldri tidligere 

– Teknologien med elektrokjemisk oksidasjon er ikke ny, men den har aldri tidligere vært implementert og brukt i akvakulturen i storskala for å sikre bedre vannkvalitet. Vi har brukt mye tid på å sette oss inn i teknologien og fordelene løsningene kan gi, og vi har vært i dialog med potensielle kunder underveis. Teknologien er testet og verifisert over lengre perioder, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger, forteller Eivind.

RAS-systemer og TAN 

I et gjennomstrømmingsanlegg er vannets viktigste oppgave å være leverandør av temperatur og oksygen. I RAS-systemer dreier det seg ikke om vannet i seg selv, men innholdet i det. Spesielt utfordrende er det å holde TAN-verdiene under en viss grense. TAN (total ammonia nitrogen) er et stoff som kommer fra avføringen til fisken, samt restfòr, og er giftig i for store doser.

Sliter med biologisk filter 

 Det er hovedsakelig to måter å redusere TAN-verdiene på. Den ene er å bytte ut vannet, den andre å ha et biologisk filter. Mange plasser har man ikke god nok tilgang på vann til å kunne ha et gjennomstrømningsanlegg, og man sitter da igjen med et biologisk filter som eneste alternativ. Et biologisk filter kan være krevende på flere måter. Det tar tid å dyrke det frem og vedlikeholde det. Effektiviteten til biofilteret henger dessuten sammen med blant annet temperatur og pH, og mange i bransjenhar ønske om lavere vanntemperatur for fisken enn hvor biofilteret kan operere effektivt. 

– Med ELOXIRAS trenger du ikke et biofilter. Denne løsningen fjerner nitrogenforbindelser, ammoniakk, nitritt, nitrat, og organisk materiale, og det desinfiserer. Denne teknologien gjør det også uproblematisk å håndtere variasjoner i TAN-verdiene, forklarer Eivind.

Mange fordeler 

Han mener ELOXIRAS-løsningen har mange fordeler kontra tradisjonelle metoder. Det er kostnadseffektivt, og svært forutsigbart når det gjelder investeringskostnader og driftskostnader. I motsetning til et biologisk filter kjører systemet stabilt slik at man kan optimalisere hele driften.

Sikker vannkvalitet 

Ved å sikre vannkvalitet uavhengig av vanntemperatur, plutselige endringer i biomassetetthet, korte driftstider eller begrensninger i vannutskiftning, vil MMC First Process med sine totalløsninger nå kunne gi sine kunder betydelige fordeler. Dessuten er løsningen svært miljøvennlig. Den er blant annet helt uten kjemikalier.

Trolig mindre dødelighet 

– Bedre og stabil vannkvalitet gir også bedre fiskevelferd. Styrken i denne løsningen er at nå kan man begynne å oppdrette laksen slik den har det i sitt naturlige miljø, det vil si blant annet variasjoner i vanntemperatur gjennom året. Det meste av forskning på dette området har konkludert med at nettopp det gir best fiskehelse. Og etter alt å dømme mindre dødelighet, sier Eivind.

Tverrfaglig 

FoU-avdelingen som Eivind leder, ble etablert i 2019. Med så mye innovasjon som det er i denne bransjen, bestemte MMC First Process seg for å få på plass en egen avdeling som kun jobber med framtidige produkter og løsninger.

– Vi er en tverrfaglig avdeling som i dag teller ti personer. Vi har de to siste årene jobbet mye for å lansere denne vannbehandlingsløsningen. Vi vurderte også andre løsninger, men i dag ser vi på ELOXIRAS som en perfekt utvidelse av våre eksiterende vannbehandlingsprodukter, sier Eivind.

Han er veldig imponert over APRIA Systems, omfanget av FoU, og den testingen og verifiseringen som er utført for å utvikle og kommersialisere produktet som nå skal rulles ut.

Markedet 

I første omgang vil markedet være brønnbåter med tidskrevende operasjoner med lukket sirkulasjon, for eksempel transport over lange distanser, smolt/post-smolt-anlegg på land, holdetanker på land, og purgetanker på land. Her vil ELOXIRAS kunne spille en viktig rolle for å bedre fiskevelferden og få ned energiforbruket. 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter