Satser stort for å gi kunder super-service

January 28, 2022

MMC First Process har det siste år hatt en formidabel vekst med mange nye kontrakter på nye markedssegmenter. Et resultat av veksten er at avdelingen for Ettermarked og Service nå trappes betydelig opp.

– Vi ønsker å gi våre kunder den aller beste servicen hele veien fra levering, gjennom garantitiden og i årene de har systemene i drift, sier nyansatt VP Aftermarket & Service, Eileen Hareide Brandal om den sterke satsingen på Ettermarked og Service.

Utvider med seks nye stillinger  

Avdelingen er i første omgang på jakt etter seks nye medarbeidere. Det er blant annet behov for flere Service Engineers til avdelingen skal som skal håndtere markedet for Aqaculture. Videreutviklingen av avdelingen vil i enda sterkere grad sikre «oppetid» på fartøyene og fiksevelferden i anleggene til kundene.

Rask respons og service 

 MMC First Process selgere og prosjektledere samarbeider tett med kundene ved behov for oppgraderinger, ombygginger, reservedelspakker og hvis utstyr må modifiseres eller bygges om.

– Vi ser her behovet for å styrke den tekniske støtten direkte i ettermarkedsavdelingen for raskt å kunne sette ressurser på de sakene som våre kunder har behov for å løse. Kort fortalt handler det om å sikre «oppetid» på fartøyene slik at kundene våre kan skape mest mulig verdier. Vi vil ha stort fokus på responstid og tilgjengelighet, sier Brandal.

Kompetanse og kapasitet 

Brandal forteller videre at de ønsker at kunden skal oppleve at avdelingen har både kompetanse og kapasitet til å ta vare på dem gjennom hele livssyklusen til systemene de har fått levert fra MMC First Process.

Trygge kunder 

 – Ved å videreutvikle Ettermarked og Service vil vi gjøre kunden enda tryggere i driftstiden på utstyret de har om bord. Ved hjelp av riktig kompetanse, kapasitet, deler og opplæring vil vi bidra til  at kunden blir enda bedre på sine operasjoner, forteller Brandal.

Effektiv hjelp 

 Når servicefolk kommer ut på et fartøy i drift så har de fleste av disse også vært med i oppstartsfasen på de mange ulike prosjektene. På den måten sikrer MMC First Process at servicepersonell har god kunnskap om både oppbyggingen og funksjonalitet i systemet og kan gi effektiv hjelp og service.

Søker Game Changere 

Avdelingen kommer til å trenge flere nye medarbeidere framover.– Har du rett kompetanse, «attitude» og innstilling så er du langt på vei til å bli en Game Changer sammen med oss i en av de mest spennende og viktige næringene framover, sier Eileen Hareide Brandal.

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter