Fortalde korleis lærlingen Odin berga yrkeslinje

February 11, 2020

MMC First Process-sjefen viste i praksis korleis kort veg frå golvet til sjefskontoret sikra bedrifta kunnskap og fagfolk i framtida.

Fleire hugsar sikkert korleis MMC First Process og fleire kuldebedrifter saman ville sikre framtida til kulde- og varmeteknologilinja ved Haram vidaregåande skule, som stod i fare for å bli lagt ned.

I sitt innlegg under Haramskonferansen fortalde administrerande direktør Petter Leon Fauske i MMC First Process korleis det heile gjekk til.

– Det var Odin, ein av lærlingane våre, som fortalde at han var bekymringa for at utdanninga han gjekk på kunne bli lagt ned, sa Fauske.

Linja blir vidareført
I løpet av få timar hadde bedrifta teke kontakt med konkurrentar som ville vere med å støtte, og NRK og NETT NO som ville omtale saka.

– Fire timar etterpå var vi på riksdekkande media med historia, sa Fauske.

Den førebelse enden på historie, er at linja blir vidareført ved Borgund vidaregåande skule i Ålesund til hausten. Ein er framleis avhengig av nok søkarar, men bedriftene kryssar fingrane for at dei også i framtida skal få rekruttere tilsette frå denne utdanninga.

– Alt dette på grunn av ein oppvakt lærling som tok ansvar for eigen situasjon og utdanninga han gjekk på, påpeika Fauske

Saken publisert på Nett.no 11.02.20

www.nett.no

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter