MMC FIRST PROCESS med godt resultat i 2021

July 22, 2022

God vekst i 2021 for MMC FIRST PROCESS

God vekst i 2021 for MMC FIRST PROCESS. Omsetning ble 1 016 MNOK med ett resultat etter skatt på 65 MNOK. Selskapet har i disse tallene foretatt en tapsavsetning på 20 MNOK relatert til utestående fordringer til et Russisk verft.

God økonomisk vekst har ført til en oppbemanning på hele 26% noe som har resultert i utvidelse av kontorbygget i Fosnavåg sier Kristian Framstad. Ved utgangen av juli 2022 har MMC FIRST PROCESS 211 ansatte.

Vi har tatt store steg innen bærekraft og etablert målbare KPIèr på vårt bærekraftsarbeid ned på avdelingsnivå i selskapet. I tillegg har vi utviklet et internt program som ivaretar vårt konstante fokus på fiskevelferd gjennom hele organisasjonen. Vi har hatt nedgang i antall skader på personell, men en økning i antall kortsiktige sykemeldinger hovedsakelig i forbindelse med covid.  Veksten i topplinjen relaterer seg til akvakultursegmentet, og ekstra gledelig er utviklingen innen landbasert oppdrett. Resultatet i 2021 gjenspeiler en fantastisk laginnsats fra alle våre ansatte, partnere og ikke minst samarbeidet med kundene våre med å løse ting på best mulig måte sammen sier Kristian Framstad CFO i MMC FIRST PROCESS

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter