Transformasjonen av den pelagiske industrien starter i Irland

February 22, 2023

MMC First Process signerer kontrakt på det første videreforedlings anlegget for pelagisk industri med WARD Fish Group

I 2021 etablerte MMC First Process og Marel et stategisk samarbeid for å transformere den pelagiske industrien. "Vi var to globalt ledende løsningsleverandører som komplementerte hverandre innen pelagisk prosessering. Gjennom dette partnerskapet hadde vi som mål å transformere den pelagiske industrien ved å maksimere verdiskapingen fra pelagiske ressurser gjennom prosessering rundt året. Vårt hovedmål var å finne løsninger for å minimere svinn, og optimalisere bærekraft under fangst, logistikk og foredling av fisk. Vi er svært glade for å se at vi har nådd en viktig milepæl med WARD Fish Group. Dette er definitivt et gjennombrudd i denne strategiske satsingen, som er viktig for hele den pelagiske industrien, sier Petter Leon Fauske.

MMC First Process signerer kontrakt på det første videreforedlings anlegget for pelagisk industri med WARD Fish Group

“MMC First Process har levert teknologi til Ward Fish i mer enn 10 år. De har tre separate mottak for pelagiske arter i Irland. Dette vil være det første pelagiske transformasjonsanlegget bygget spesielt for videreforedlingsprodukter, der MMC First Process er leverandør av nøkkelferdig system, sier Per Arild Aamelfot, salgssjef pelagisk prosess.

Donegal Fish Ltd, eid av WARD FISH GROUP i Killybegs, Irland har blitt en ledende fiskeforedler og leverandør gjennom de siste 20 årene. Selskapet har spesialisert seg på foredling og eksport av pelagisk fisk – hestmakrell, makrell, sild, kolmule og brisling.

– Donegal Fish inviterte teknologiselskaper fra hele Europa til anbud, men det ble relativt tidlig i prosessen klart at de ville fortsette å jobbe med MMC First Process, sier Stig Morten Skaar, salgssjef prosess. – Løsningen vi har designet inkluderer et system for filetering, pinnboneing og pakking av forbrukerporsjoner, samt en industriell vakuumpakkingsinstallasjon og temperaturkontrollsystem for makrellfileter, forklarer Skaar.

Kenny Ward fra Donegal Fish Ltd sier følgende om prosjektet:

"Helt fra de første planleggingsstadiene i begynnelsen av prosjektet har vårt forhold til MMC First Process vært førsteklasses. Alle involverte var opptatt av å tilby praktiske løsninger og innovative designideer. Gjennom jevnlige møter jobbet vi sammen for å komme frem til en

løsning som var ekstremt sofistikert og innovativ. Den vil dekke alle behovene vi ba om under planleggingsfasen.

MMC First Process sin erfaring innen fiskeforedling, fiskehåndtering og energieffektivisering og deres samarbeidsavtale med Marel for videreforedling, har vært svært viktige suksessfaktorer i dette prosjektet. Gjennom de avsluttende designfasene jobbet alle involverte i MMC First Process entusiastisk, i samarbeid med oss, for å oppnå et effektivt endelig design. Resultatet vil bli et av de mest sofistikerte fiskeforedlingsanleggene for videreprosessering i verden. Vi er glade for å ha involvert MMC First Process i dette prosjektet og ser frem til et langt og produktivt fremtidig samarbeid." 

Produksjonen på flere nøkkelkomponenter er allerede startet opp, og vi gleder oss til å se dette anlegget i drift innen utgangen av året, avslutter Per Arild Aamelfot i MMC First Process.

Foto: FV; Per Arild Aamelfot, Petter Leon Fauske, Stig Morten Skaar

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter