Reduksjon i overskuddet, men rigger for videre vekst

July 11, 2023

​MMC FIRST PROCESS hadde i 2022 en omsetning på 955 MNOK og et resultat før skatt på 53 MNOK.

Ut fra de endrende rammevilkårene som traff oss i 2022 er vi fornøyd, også sett i sammenheng med rekordåret 2021 hvor vi hadde en omsetning på 1 016 MNOK, sier Kristian Framstad.

Hovedårsaken til reduksjonen i omsetning er generelt økt usikkerhet knyttet til igangsetting av prosjekt for våre kunder grunnet krigen i Ukraina, og vesentlig usikkerhet og utsettelser knyttet til grunnrenteskatten som ble lansert i September 2022.

Med utgangspunkt i en solid ordrereserve ved utgangen av 2022 forventer MMC FIRST PROCESS å opprettholde tilsvarende omsetningsnivå i 2023. Gledelig er utviklingen vi ser innen landbasert oppdrett, det gir en forventning om vekst og muligheter til ytterligere oppbemanning av ansatte.

Resultatet i 2022 gjenspeiler en fantastisk laginnsats fra alle våre ansatte, partnere og ikke minst samarbeidet med kundene våre som bidrar til å løse ting på best mulig måte i fellesskap, sier Kristian Framstad CFO i MMC FIRST PROCESS

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter