Storkontrakt - lokale krefter satser videre og sikrer vekst og arbeidsplasser

April 17, 2020

Myklebust Verft har inngått en avtale med MMC First Process om levering av full fiskehåndteringspakke til ett nybygg på 4000m3 for Sølvtrans AS

Pakken fra MMC First Process sørger for fiskevelferd, kvalitet og høy kapasitet under lasting, lossing og transport.

Hele leveransen er sydd sammen i et integrert automasjonssystem fra MMC First Process.

Leveransen vil være en repetisjon av bygg 75 og skal bygges på erfaringer fra 3 tidligere vellykkede leveranser som MMC First Process har stått for, der det er lagt vekt på gode bærekraftige løsninger for fiskevelferd,  hygiene, samt høy kapasitet for alle funksjoner i båten som kan frakte alt fra smolt til slaktefisk.

MMC First Process befester sin posisjon innen brønnbåtsegmentet, og er i dag verdensledende på håndtering av levende storfisk.

Kontraheringen som er gjort av Sølvtrans AS gir store ringvirkninger i lokalmiljøet rundt den maritime klyngen på Sunnmøre.

  • Det maritime miljøet på nordvestlandet og samarbeidet med og mellom aktørene i næringen har vært en viktig faktorer for at  Sølvtrans har befestet sin posisjon som verdensledende innen brønnbåtnæringen. I disse ekstraordinært utfordrende tidene er det ekstra gledelig å kunne gå videre med gode lokale partnere og følge vår plan for videre vekst, sier Roger Halsebakk, CEO hos Sølvtrans


  • Det er viktig å beholde kunder og kompetanse lokalt, og ikke minst videreføre erfaringer og det gode samarbeidet vi har opparbeidet med Sølvtrans og MMC First Process, sier Inge-Jonny Hide, Verftsleder hos Myklebust Verft.


  • Det er en stab med dyktige og motiverte medarbeidere i MMC First Process som ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Myklebust Verft og Sølvtrans AS, sier Frank Edvard Vike og Arnfinn Hide fra MMC First Process.


  • Det er ekstremt god timing for å kunne begynne på denne leveransen nå. Det sikrer lokale arbiedsplasser og det er viktig at vi som er med i en kritisk verdikjede bidrar til å holde hjulene i gang, og at vi evner å tenke langsiktig i disse tider. Vi gleder oss veldig over flere lokale kontrakter. Dette gir oss forutsigbarhet og bidrar til at vi sikrer flere arbeidsplasser med ringvirkininger også til våre underleverandører, sier Petter Leon Fauske, CEO. 


(arkivfoto fra før Koronatiden når handshakes var ok)

Bildet 1, fra venstre: Tor Ove Stenersen -  Prosjektsjef i Sølvtrans, Jan Frågodt – Teknisk Innkjøper Myklebust Verft, Inge Jonny Hide – Daglig Leder Myklebust Verft, Arnfinn Hide – Sales manager Aquaculture MMC First Process, Frank Edvard Vike – VP Sales Onboard & Aquaculture MMC First Process.

 

 

 

 

 

Ronja Storm setter verdensrekord

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter