DESS Aquaculture bestiller to nye brønnbåter forberedt for nullutslipp

October 01, 2020

Fartøyene er designet av Salt Ship Design i tett samarbeid med DESS Aqua, Mowi og MMC First Process med fokus på å bygge neste generasjons brønnbåter. Resultatet er et moderne fartøy som møter kundens strenge krav til fiskevelferd, biosikkerhet og effektive operasjoner i form av høy fleksibilitet.

Grimstadredeiet har bestilt to store brønnbåter som skal gå på lange kontrakter
med Mowi.

Brønnbåtene vil ha en kapasitet på mer enn 6000m3 og det skal installeres fire dualfuel generatorsett som vil kunne nyttiggjøre seg av LNG, biogass og i fremtiden ammoniakk. Skipene skal bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia og blir DESS Aquas 7. og 8. fartøy levert fra samme verft, ifølge en pressemelding.

Fartøyene er designet av Salt Ship Design i tett samarbeid med DESS Aqua, Mowi og MMC First Process med fokus på å bygge neste generasjons brønnbåter. Resultatet er et moderne fartøy som møter kundens strenge krav til fiskevelferd, biosikkerhet og effektive operasjoner i form av høy fleksibilitet.

Fartøyet vil bli utstyrt med et produksjonsanlegg for ferskvann som kan produsere opptil 6000m3 per døgn, og man har lagt til rette for å installere ulike typer utstyr til avlusing på det store dekksområdet.

Fartøyene er designet for å møte oppdretters strenge miljøkrav og fremtidige brønnbåtbehov.

Øyvind Oaland, Chief Operating Officer Farming Norway i Mowi, uttaler: – Vi har jobbet tett med DESS for å optimalisere båtene til våre behov, og jeg er sikker på at de vil være til stor støtte for våre operasjoner i Norge. Miljøaspektet er veldig viktig for Mowi, og vi er spesielt fornøyde med LNG-løsningen DESS har kommet med. Jeg vil takke DESS for samarbeidet og ser frem til å bringe disse topp moderne fartøyene inn i vår virksomhet.

– DESS Aqua er et selskap som skal ligge i forkant av utviklingen ved å kunne levere moderne skip innen akvakulturnæringen, og vår organisasjon har i samarbeid med kunde og underleverandører utviklet løsninger som skal sørge for høy kvalitet og god fiskevelferd i alle våre operasjoner. Dette er en næring i rask utvikling der behovet for avansert teknologi blir stadig større, og vi er stolte av at Mowi viser oss tillit til å bygge flere skip som skal operere for dem i mange år fremover,” sier Jon Are Gummedal, CEO i DESS Aqua


artikkelen publisert av ilaks.no 01.10.20

 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter