Dobbel signering på fiskehåndteringssystem til to brønnbåter. Den ene blir verdens største.

April 19, 2021

Når Austevoll-selskapet Seistar kontraherte to nye brønnbåter, falt valget på en løsning med runde fisketanker. Den ene båten blir verdens største brønnbåt, med hele 8000 m3 lastekapasitet.

Begge de to båtene er designet av SALT Ship Design, og skal bygges på Cemre Shipyard i Tyrkia. Designet gjort med stort fokus på fiskevelferden, og er et resultat av et godt samarbeid mellom rederi, designer og MMC First Process.

Bærekraft er avgjørende 

Seistar bygger to miljøvennlige og moderne fartøy, som etter planen skal være ferdig 2023. Fokus på biomassesikkerhet, fiskevelferd og et effektivt automatisk vaskesystem som gjenbruker CIP, har vært styrende for design og utvikling av løsningen.

­-Fiskevelferden er avgjørende for kvaliteten på sluttproduktene, som skal selges over hele verden, forklarer Arnfinn Hide, Salgsjef Brønnbåt i MMC First Process. Fartøyene er designet med MMC First Process sitt system for runde tanker og MMC First Process sin komplette FishWelCom™ systemløsning for overvåking og automasjon.  

-Hele fiskehåndteringspakkene kan opereres av kun en person fra kontrollstasjonen, supplerer Frank Edvard Vike, CSO i MMC First Process. -Dette er mulig fordi de ulike innstillinger og modus forhåndsdefineres i systemet. Dermed minimeres også faren for operatørfeil.  

Langt og godt samarbeid

Utviklingen av de to båtene har gått over flere år, og ivaretar rederiets strenge krav til fiskevelferd. Salt Ship Design har lang erfaring med brønnbåter, og for MMC First Process er det hyggelig å bli valgt som samarbeidspartner på fiskevelferdssystemene.

  • Vi er svært takknemmlige for å få jobbe tett sammen med dyktige rederi og leverandører for å skape gode fremtidsrettede fartøy. For denne type fartøy er særlig fiskehåndtering, fiskevelferd og hygienetiltak viktige fokusområder og vi har her stor glede av å støtte oss på spisskompetansen til alle involverte parter sier Tor Henning Vestbøstad i Salt Ship Design.    

Bærekraftig håndtering av havets viktigste ressurser

-Vårt mål er å gjøre kundene våre til de beste i verden på bærekraftig håndtering av fisken på en effektiv og skånsom måte, sier Petter Leon Fauske, CEO i MMC First Process. -Dette er noe vi alle sammen jobber for hver eneste dag, og på hvert eneste prosjekt. Med vårt nye FishWelCom™ system fullintegrert i de nye fartøyene, når vi et nytt nivå innen biomassesikkerhet. Vi gleder oss over nok et oppdrag der vi får være med å utvikle sjømatindustrien med bærekraftige løsninger. Og ikke minst - en ny kjempekontrakt.

Foto . Teamet i MMC First Process jubler over kontrakten: fra venstre: Petter Leon Fauske, Ingvild Rovde, Asbjørn Tråseth, Leif Gjelseth Frank Edvard Vike og  Arnfinn Hide 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter