Leverer fullautomatisert pelagisk fabrikk til Irsk kunde

February 03, 2023

Kolleger innen bransjen snakker veldig positivt om MMC First Process, og fra vårt tidlige engasjement med dem var det klart hvorfor vi valge nettopp dem sider David Gallagher

Gallagher Bros Ltd. Er en kunde vi kjenner godt til igjennom vår lange tilstedeværelse i Killybegs.

Det er derfor svært gledelig å bli valgt som leverandør når de skal investere i ny fullautomatisert fabrikk for fremtiden sier Per Arild Aamelfot sales manager pelagic process I MMC First Process.

MMC First Process har jobbet tett sammen med kunden for å skape den optimale fabrikkløsningen. Det var viktig for kunden å ivareta alle funksjonaliteter og oppnå størst mulig fleksibilitet.

Fabrikken innehar effektiv prosessering og kapasitet som er tilpasset den nye «Box fryseren» som også skal installeres på det nye annlegget. Det er lagt vekt på stor grad av automatisering helt fra mottaket til ferdig produkt ferdigstablet på paller. Fabrikken som MMC First Process skal levere består av fiskemottak, automatisk innveiing, sortering, og distribusjon til både pakkelinjer og filetmaskiner forklarer Stig Morten Skaar som er salgssjef for process i MMC First Process.

David Gallagher, direktør i Gallagher Bros. (Fish Merchants) Ltd uttaler; Vi er godt kjent med MMC First Process gjennom mange år ettersom vi har sett deres installasjoner i full drift på mange steder i bransjen. Kolleger innen bransjen snakker veldig positivt om MMC First Process, og fra vårt tidlige engasjement med dem var det klart hvorfor vi valge nettopp dem.

Teamet hos MMC First Process har en stor av forståelse for sjømatindustrien og tok oss gjennom utformingen av vårt nye anlegg uten problemer.

Deres kunnskap og erfaring spilte en nøkkelrolle i utviklingen av vårt nye prosessanlegg, og vi har full tillit til at prosjektet vil gi økende effektivitet sier David Gallagher.

De ulike produktene skal kunne prosesseres og pakkes samtidig, dette er en fleksibel løsning som gir kunden mulighet til å produsere etter markedets etterspørsel og behov.

Den nye fabrikken skal installeres i eksisterende bygningsmasse som nå oppgraderes og gjøres klar for den automatiserte fabrikken. Skaar forklarer at vi startet tidlig i arbeidsprosessen med 3D skanne og dokumentere eksisterende fabrikk. På den måten skaffet vi oss full kontroll over alle eksisterende forhold.

Dette ga oss et godt grunnlag for modulering og løsninger i 3D slik at vi sammen med kunden jobbet fram en optimal løsning.

 MMC First Process er stolte av å  vunnet dette prestisje prosjektet på en så fullautomatisert fabrikk til Gallagher Bros Ltd, Vi takker for tilliten og ser frem til å se fabrikken i full drift til høsten avslutter Per Arild Aamelfot. 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter