Flytter sjøen på land

October 27, 2021

Med innovasjon og teknologi gjør Salmon Evolution lakseoppdrett bærekraftig i alle ledd. Det handler om å ta valg og beslutninger som gjør barnebarna våre stolte.

Konseptet vårt er basert på å bevare og gjenbruke marine ressurser og minimere vårt miljøavtrykk, sier administrerende direktør Håkon A. Berg.

For ham personlig handler det om moral, ta gode etiske valg og et samfunnsansvar. Hele Salmon Evolution er tuftet på bærekraft i alle ledd som igjen er sammenfallende med god økonomi. MMC First Process leverer «hjertet» til løsningene våre. Fiskelogistikken og fiskevelferden er selve nøkkelen for at fisken skal ha det godt og vokse så raskt som mulig, forteller Berg.

Industrialisering Det landbaserte anlegget vil bli såpass stort at man ikke bare driver med oppdrett, men fullindustri. Anlegges bygges i et gammelt pukkverk på Indre Herøy nær Molde. Det skal bygges ut i fire byggetrinn med 7.900 tonn i slaktevolum pr. trinn. Det totale volumet skal bli hele 31.500 tonn.

Nær tålegrensen – Vi flytter «sjøen» på land fordi vi har en utfordring som må løses. Skal man kunne tilby betydelig mer av verdens sunneste og beste protein må vi utvide havets potensial gjennom innovasjon og teknologi. Verden trenger mer mat, produsert på en måte som vi kan stå inne for, som kan gjentas og utvikles. Tar man utgangspunkt i fiskeriressursene, ser man at kapasiteten der er maksimalt unyttet. Tettheten på sjøbasert oppdrett er allerede stor og medfører en del utfordringer. Sjøen har nær nådd sine tålegrense. Derfor landbasert, forklarer Berg.

Treffer med visjoner og verdier Salmon Evolution får mye og stor oppmerksomhet for sin produksjonsidé og hvordan de ønsker å løse globale utfordringer ved å satse på landbasert oppdrett.

– Vi merker at vi treffer mange, ikke minst unge mennesker, med vår visjon og våre verdier. Alle som søker jobb hos oss ønsker å være med på noe som make sense – noe som er større enn dem selv, sier en engasjert CEO som brenner for bærekraft i alle ledd.

Det betyr også et ekstremt fokus på fiskevelferd og fiskehelse. Å gi fisken et godt liv er både humant, gir et godt sluttproduktet og betyr god økonomi.

Fiskevelferd – Når vi flytter fisken på land, så handler det om å gi laksen så gode og naturlig forhold som mulig. Landbasert anlegg gir oss mange fordeler og muligheter til god fiskevelferd. Vi får full sporbarhet gjennom at vi vet hva fisken har spist og hvordan den har hatt det. Vi har gode muligheter for å kontrollere miljøet fisken oppholder seg i, slik at vi sikrer at fisken har det godt, og på denne måten så oppnår vi matsikkerhet. Jo bedre man behandler fisken, jo bedre blir kvaliteten, jo bedre vokser den underveis og jo bedre og sunnere blir sluttproduktet ut til konsument, sier Berg, moldenser og tobarnsfar som tok over toppjobben i Salmon Evolution etter etter at han først var finansdirektør i selskapet.

Har kontroll Fortsatt har ikke Salmon Evolution produsert en eneste fisk. Første slakt blir i slutten av 2022 eller starten av 2023. Berg har respekt for utfordringene, men føler seg rimelig trygg på prosessen og veien videre. Han angrer ikke et sekund på at han tok sjansen på et selskap som er villig til å ta et stort samfunnsansvar fordi man ønsker å gi en næring en ny dimensjon og bærekraft.

Dette er viktig – Selv om dette i starten var et risikoprosjekt og vi hadde mye å bevise, var jeg aldri i tvil om at jeg heller ville dette enn å jobbe i en større, mer etablert virksomhet. Jeg ønsker å bidra til å løse en av våre store globale utfordringer, gi laksen et mye mer verdig liv og være med på å gi viktig og sunn mat til de som trenger det. Det makes sense, det er stort, det er viktig og det gir meg en enorm passion og boost hver eneste dag, sier Håkon A. Berg.

Dette er et av flere spennende intervju i vår bærekraftsrapport. les hele rapporten her:

https://www.mmcfirstprocess.com/sustainability/

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter