En fisk på land

November 14, 2022

I snart to år har toppidrettsutøveren og roeren Martin Helseth (28) vært bærekraftambassadør for MMC First Process. Vi i setter stor pris på hans bidrag og synes han er et flott forbilde. Her kan du lese intervjuet med Martin som er med i vår bærekaftsrapport.

Det fortelles at Martin skal ha lært å svømme før han kunne gå. Og at han ble introdusert for havet bare to uker gammel av sine foreldre hjemme i Ålesund.

Sjø, vann og havet 

– Det er i vannet jeg finner ro og det er der jeg konkurrerer. Mye av hverdagen min dreier seg om det som har med sjø, havet og vann å gjøre, forteller ålesunderen som er bosatt i Oslo for å bli en best mulig roer.

Når han ikke jakter OL-drømmer i robåten, bruker den miljøbevisste toppidrettsutøveren tiden sin til å fridykke og rydde havet for plast og søppel. Det er ikke få tonn han har hentet opp.

Den fineste jenta 

Han har alltid vært fasinert av alt som har med det våte elementet å gjøre. At han valgte en vannsport, var helt naturlig, og fisk og fiske har interessert Martin fra barnsben av.

– Ikke alle var like begeistret for det. På barneskolen fikk jeg vite at den fineste jenta i klassen ville ha vært forelska i meg om jeg ikke hadde kunnet så mye om fisk, forteller Martin og ler.

Bærekraftambassadøren 

I MMC First Process har han fått et godt innblikk i selskapets arbeid med bærekraft gjennom omvisninger på Digerneset og Mjølstadneset. I tillegg har Martin hatt lange samtaler med ansatte i bedriften, deltatt på nettverkssamlinger for oppdrettsnæringen, og holdt seg oppdatert på oppdrett og villfangst.

Miljø og dyreliv 

– Jeg har alltid hatt en sterk interesse for miljø og dyreliv, og blir stadig mer bevisst på hvordan handlingene våre påvirker omgivelsene våre. Det er nå vi må ta de valgene som gjør barna og barnebarna stolte av oss, mener Martin.

Forbildet Olaf Tufte 

De siste årene har han reflektert mye over hvor stor påvirkningskraft idrettsutøvere, artister og andre rollemodeller har. Da Martin som ti-åring så Olaf Tufte ta sitt første OL-gull, ville han gjøre det samme.

– Olaf har vært et viktig forbilde for meg. Ikke bare som roer, men også i forhold til verdier og tankesett. Det var stor stas å sitte i samme båt som han de siste årene av hans karriere, forteller den sympatiske idrettsutøveren som nå skal forsøke å ta opp arven etter sine forbilder.

Troverdig om bærekraft 

 Han er svært opptatt av å fremstå troverdig med sitt budskap og viktigheten av bærekraft. Det handler om kloden og fremtiden vår.

– Summen av min troverdighet er valgene jeg tar, handlingene jeg gjør, budskapet jeg formidler og partnerne jeg velger å samarbeide med. Før jeg inngår partnerskap stiller jeg meg selv det samme spørsmålet: Er denne partneren eller disse produktene noe jeg kan anbefale for juniorene i Ålesund Roklubb?

Teknologiutvikling 

Martin tror mange har et litt anstrengt forhold til oppdrettsnæringen. Det stilles kritiske spørsmål om hvor sunn fisken er, hvor godt den blir behandlet, og om fiskeanleggenes miljøpåvirkning.

– Fiskeoppdrett er fremdeles en ung industri der teknologiutvikling og nye løsninger stadig tas i bruk. Derfor synes jeg det er flott å bli assosiert med MMC First Process. Selskapet ønsker å gå foran med banebrytende teknologi og nye løsninger for en bærekraftig fiskerinæring i alle ledd, mener Martin.

Fiskevelferd 

I MMC First Process er fiskevelferd et mantra i intern og ekstern kommunikasjon. Fisken skal ha det godt gjennom hele livssyklusen. Avansert teknologi skal håndtere fisken på en skånsom måte og redusere stress og smerte til et minimum.

Tror på MMC First Process 

– Jeg tror på bedriften når de snakker om fiskevelferd, og ser at teknologien er utviklet for å ta vare på fisken på en best mulig måte gjennom en krevende håndteringsprosess. Det er naturlig nok også i kundenes og konsumentenes interesse.

Begreper og holdninger 

Martin tror at valg av begreper kan være med på å forme holdninger. Han liker ikke helt at næringen hele tiden bruker det industrielle begrepet biomasse om fisk. I realiteten betyr det millioner av levende oppdrettsfisk.

Fiskens egenverdi 

– Uten sammenligning for øvrig, men regner vi om 5.4 millioner mennesker med en snittvekt på 65 kilo snakker vi om en biomasse på 351 millioner tonn i Norge. Tanken på velferden til hver enkelt individ drukner helt. Begrepet biomasse gjør det også veldig lett å glemme fiskens egenverdi, mener Martin som anbefaler alle å lese boken til Jonathan Balcombe «I hodet på en fisk».

En fisk på land 

I en artikkel laget av Nordic Ocean Watch, ble Martin spurt om hvordan det føles for en ålesunder som trives aller best i og under vann å være bundet til hovedstaden, studier og treningssamlinger. Svaret kom kontant:

– Som en fisk på land uten teknologi og utstyr fra MMC First Process. 

Foto: Lise Åserud
Les hele bærekraftsrapporten her: https://issuu.com/cannas/docs/...

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter