Vi gratulerer Lie Gruppen med den nye Libas som blir første fiskebåt med gass- og batteridrift.

March 19, 2021

Lie Gruppens nye miljøflaggskip «Libas» blir verdens første fartøy i kommersiell drift som tar i bruk en nyutviklet stabilisatortank som også produserer grønn strøm.

Den 86 meter lange tråleren/ringnotsnurperen «Libas», kontrahert ved tyrkiske Cemre Shipyard i Tyrkia blir ikke bare første fiskebåt med batteri – og gassdrift, den blir også første kommersielle fartøy med strømproduserende stabilisatortank.

Stabilisatortanken er utviklet av franske GEPS Techno og er så langt testet på strømproduserende plattformer til sjøs, og om bord i det franske forskningsskipet Thalassa.

Tanken er utstyrt med en turbin med kapasitet på 30 kW i hver ende som skal produsere strøm når skipet er i bevegelse. Strømmen kan brukes blant annet til belysningen om bord og bidra til å bringe drivstofforbruk og totalutslippene til fartøy ned.

MMC First Process har hatt gleden av å samarbeide, og utvikle fishehåndteringsutstyr til Lie Gruppen helt siden 90- tallet. På Nye Libas har MMC First Process levert system for lasting, lossing samt RSW kjøling som ivaretar kvalitet og biomassesikkerheten. 

 Vi takker for oppdraget og ønsker rederi og mannskapet på Libas lykke til.

 Saken omtalt i skipsrevyen.no les mer her: https://www.skipsrevyen.no/article/stabilisatortank/

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter