MMC First Process valgt som leverandør av system for fiskehåndtering til Atlantic Sapphire

August 25, 2021

Ny og gjennomtestet teknologi fra MMC First Process bidrar til optimalisert produksjon, bærekraft og fiskevelferd.

Atlantic Sapphire har i dag (25.08.21) inngått avtale med MMC First Process om leverering av komplett system for fiskehåndtering til det landbaserte oppdrettsanlegget Atlantic Sapphire Bluehouse Phase 2. 

MMC First Process svarer til behovet

-MMC First Process ble valgt fordi deres løsning tilfredstiller våre strenge krav til fiskehåndtering. MMC er et selskap vi kjenner godt til fra før og er verdensledende på skånsom håndtering av levende fisk, sier CEO i Atlantic Sapphire Johan E. Andreassen.

Andreassen sier videre at et effektivt og skånsomt system for fiskehåndtering er nøkkelen til optimalisert utnytting av produksjonskapasiteten i Atlantic Sapphires landbaserte anlegg.

Fiskevelferd gjennom skånsom behandling

CSO i MMC First Process, Frank Edvard Vike, forteller at selskapets suksess med leveranser av fiskehåndteringssystem til brønnbåter har hatt stor betydning for interessen og aksepten selskapet nå har fått for sine løsninger også til landbasert oppdrett. Siden tidlig på 1990-tallet har vi gjennom utvikling av vårt utstyr tilstrebet en mest mulig skånsom håndtering av fisken. Resultatet fra dette arbeidet er god kvalitet og ikke minst god fiskevelferd, sier Vike.

Bærekraftig produksjon

-Atlantic Sapphire har satset på denne teknologien fordi den bidrar til å sikre selskapets mål om bærekraftig produksjon, sier Lars Christian Vik, Fish Movement Design Engineer i Atlantic Sapphire.

-Systemet for fiskehåndtering fra MMC First Process inneholder ny teknologi som gjør det mulig med mer skånsom håndtering av fisken. Skånsom håndtering øker fiskevelferden. Fisken trives bedre, den vokser bedre og produksjonen vår blir enda mer bærekraftig, sier Vik.

Atlantic Sapphire setter stor pris på samarbeidet med MMC First Process. De tenker bærekraft, de er kunnskapsbasert og har evnen til å tenke nytt, avslutter Vik.

Fisken har det godt

Det ligger et solid utviklingsarbeide bak teknologien som nå skal leveres til Atlantic Sapphire. MMC First Process har gjennom forsøk og kommersielle installasjoner dokumentert at fiskevelferden blir svært godt ivaretatt med denne teknologien. Børre Haanes Waagan, Sales Manager Land Based Farming i MMC First Process, sier at et viktig prinsipp for den nye teknologien er å sørge for at hele fisken er i vann når den håndteres. Med skånsom trenging og forflytting, fullvannstransport og ny pumpe-teknologi vet vi at fisken har det godt når den flyttes, sier Waagan med et smil til slutt.

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter