2020 ble et godt år for MMC First Process

July 06, 2021

MMC First Process fikk et godt økonomisk resultat i 2020. Omsetningen ble 535 MNOK med en EBITDA på 44 MNOK.

Selskapet har hatt en høy aktivitet innenfor brønnbåtsegmentet – i tillegg til flere prosjekter innenfor pelagiske landanlegg, pelagisk fiskebåt samt ettermarked. Utover dette er selskapet sterkt posisjonert innenfor landbasert oppdrett, og vi ser for oss at vi vil vokse mye innenfor dette segmentet i årene fremover», sier CFO Christian Olav Balsnes.

En vesentlig del av selskapets finanskostnader i 2020 består av urealisert disagio, som er en regnskapsmessig effekt som følge av at selskapet sikrer seg mot valutaeksponering.

God samhandling

Til tross for et godt økonomisk resultat, var selskapet også preget av utfordringer relatert til Covid-19. Men gjennom nødvendige tiltak og god samhandling mellom kunder, partnere og selskapets ansatte, står MMC First Process nå i en sterk posisjon for ytterligere vekst.

Selskapet utvikler seg stadig i aktuelle segmenter – godt understøttet av en aktiv FoU-virksomhet som også videre vil realisere flere nye og spennende produkter i årene som kommer.

Gjennom tre lokasjoner i henholdsvis Ålesund, Fosnavåg og Haugesund, med en samlet spisskompetanse innen håndtering, prosessering og kjøling, har selskapet befestet sin posisjon som verdensledende på håndtering av levende stor fisk.

MMC First Process teller i juli 2021 188 ansatte, 30 av disse er ansatt i år.  Selskapet er med det godt rigget for fortsatt å være en viktig partner for eksisterende og fremtidige kunder.   

God økonomisk posisjon

«Fjoråret var på mange måter et veldig godt år for MMC First Process. De finansielle tallene var gode, og vi begynte å se resultatene av mange måneders iherdig innsats for å utvikle selskapet innenfor definerte fokusområder for vekst. Spesielt gledelig var det at Covid-epidemien bare i liten grad forstyrret dette bildet. Vi i styret vil gjerne takke de ansatte og ledelsen for den flotte jobben de har gjort under disse krevende rammebetingelsene», sier styreleder Pål Brynsrud.

Stolt og ydmyk leder

2020 ble et spesielt år med pandemi og store globale endringer. Det ble også året hvor den skalerbare forretningsmodellen som har vært utviklet gjennom flere år, bidro til selskapets suksess. Nedgang i omsetning, men økt lønnsomhet og oppbygging av en rekordstor ordrebok i et år preget av pandemi - gjør at man blir både stolt og ydmyk. Alt takket være gode, men krevende, kunder og fantastisk innsats fra alle ansatte samt fra partnerne i nettverket vårt. Grunnlaget som ble lagt i 2020 gjør at 2021 vil bli et nytt rekordår og vi ser svært lyst på tiden framover, sier CEO Petter Leon Fauske.

Foto: Petter Leon Fauske og Christian Balsnes

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter