Moderniserer et av Asias største fiskemarkeder

June 22, 2023

Etter 10 års arbeid skal prosjektet endelig realiseres. MMC First Process er valgt som leverandør når Busan Fish Market i Sør-Korea investerer i pelagisk mottaksanlegg.

Prosjektet er et gjennombrudd i å modernisere fiskehåndteringen og effektivisere produksjonen i et av Asias største og viktigste fiskemarked.

– Da vi første gang besøkte markedet var det kun manuell arbeidskraft, og vi så et stort potensiale for å gjøre arbeidsforholdene bedre og sikrere, og sjømatproduksjonen mer effektiv. Vi introduserte vår teknologi for markedet, og fikk vist de våre anlegg som tidligere er levert i Asia og Europa. På den måten fikk vi synliggjort mulighetene for modernisering, sier salgssjef for pelagisk prosessanlegg i MMC First Process, Per Arild Aamelfot.

Skreddersydd løsning 

Løsningen består av et mottaksområde som er spesialdesignet for å ta imot svært miksede fangster. Systemet inneholder maskiner som sorterer fangsten i mange størrelser, og er skreddersydd koreansk fiskeri. Det inkluderer også distribusjon til videre prosessering og sortering, visuell kontroll, kontrollveiing og selektering av skadet fisk og uønskede arter.

Sikrere arbeidsforhold 

 Den valgte løsningen er utviklet for å håndtere fisken på en skånsom og driftseffektiv måte. I tillegg sørger et slikt system for bedre og sikrere arbeidsforhold for ansatte, noe som er et stort steg for Sør-koreansk fiskeri. Prosjektet har gått igjennom mange faser, og mottaksanlegget er definert som første steg i en større prosess.

Lang historie 

 – Vi har helt siden 2014 vært representert med tilstedeværelse i Sør-Korea, og har hatt et tett og godt samarbeid med egen agent og samarbeidspartner Dusung International. MMC First Process har hele verden som marked. Derfor har det alltid vært viktig med tilstedeværelse hvor det er et behov og et stort potensialt for automatisering, forklarer Aamelfot. 

Statlig finansiert 

 Prosjektet har vært igjennom mange runder og faser siden starten i 2014. Løsningene har utviklet seg i takt med markedet og kundenes behov.

– Vi er derfor svært stolte av å bli valgt som leverandør og samarbeidspartner. Prosjektet er statlig finansiert hvor både fiskebåt-organisasjonene og Busan Cooperative Fish Market er involvert, sier   Stig Morten Skaar, Sales Manager Prosess i MMC First Process.

Klar for drift i 2024 

 CEO i MMC First Process, Petter Leon Fauske, mener betydningen av å forstå markedet, industrien og fiskeriet i Sør-Korea har vært viktig for å lykkes, men også at MMC First Process har maktet å skape nye løsninger tuftet på kunden og markedets krav og ønsker.

– Vårt monteringsteam vil før jul installere leveransen, og mottaket vil være klart for drift i 2024. Vi gleder oss til et videre tett og nært samarbeid, sier Aamelfot.

Foto fv; Per Arild Aamelfot, Stig Morten Skaar, Petter Leon Fauske,  Kim Pyeong-Ho and Kim Minkyun.

(Kim Pyeong-Ho er eier/leder av DU-SUNG INTERNATIONAL CO.LTD og har vært agent for MMC First Process siden 2013. Kim Minkyun er neste generasjon som etter flere års studier i Engeland har fungert som tolk på flere besøk i Norge.)

About: BUSAN Fish Market

The Busan Cooperative Fish Market, or BCFM, is the largest fish market in South Korea.

More than 30% of the country's fish production passes through the market. The market first opened in November 1963, but was later moved to its present location in 1973. The market occupies an area of 166,420 m2, of which about 10% is a refrigerated working area.

 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter