Hordagut ble nylig overlevert fra Fitjar Mek. Verksted til Hordalaks AS, Storebø

February 12, 2021

Med sin lastekapasitet på 4700 kubikk er Hordagut en av landets største brønnbåter. Nybygget kan frakte over 500 tonn med levende fisk inn til slakting på én tur.

Samarbeid

Hordagut ble kontrahert i 2018, av det da nystartede brønnbåtrederiet Hordalaks. En rekke oppdrettsselskap i Austevoll, Fitjar og Bømlo står bak etableringen. Blom Fiskeoppdrett eier 1/3 av rederiet. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS, som er et datterselskap av Brødrene Birkeland fiskebåtrederi, eier også 1/3. Resten av eierskapet er fordelt på Fremskridt laks AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Fylkesnes Fisk AS. Fartøyet skal primært jobbe for disse selskapene, som total disponerer 25 matfiskkonsesjoner i Hordaland

Komplett system for fiskevelferd

MMC First Process har levert fiskehåndteringsystemet til Hordagut hvor det er lagt svært stor vekt på utvikling av laste og lossesystemet for å sikre at optimal fiskevelferd oppnås for hele spekteret fra smolt til slaktefisk.  

Her under blant annet: 
- Komplett automasjons og kontrollsystem
- Lasting, sortering og telling av fisk i undertrykkskammer
- Vacuum pumpe
- Vannsirkulasjon
- Vannbehandling (filter, UV, oksygen og ozon)
- CO2  Luftere
- Tankvaskesystem
- System for tilsetting av medisin og Hydrogenperoksid
- Sensorer for vannkvalitet
- Separat smolt teller
- Rensefisk / by-catch sortering ved lasting
- Avsiling ved lasting
- Lys og kamera (CCTV)
- Trengeskott for fisketanker
- Lossedavit
- Lossing av fisk, inkl tellere og avsiling av vann fra brønner

MMC First Process gratulerer Hordalaks med et fantastisk fartøy hvor fiskevelferden er ivaretatt!

les mer om Hordagut i Maritimt Magasin: https://maritimt.com/nb/batomtaler/hordagut-012021

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter