Bakkafossur klar for 1000 tonn laks

January 09, 2023

Ferdig levert med komplett løsning fra MMC First Process og stappfull med moderne teknologi for bærekraftig håndtering av havets viktigste mat ressurser.

Det er naturlig for oss å søke mot de beste kompetansemiljøene i verden når det kommer til biomassesikkerhet, fiskehåndtering og fiskevelferd, sa Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost når dette fartøyet ble kontrahert, og nå er «Bakkafossur» her! Ferdig levert med komplett løsning fra MMC First Process og stappfull med moderne teknologi for bærekraftig håndtering av havets viktigste mat ressurser.

Bakkafrost har samarbeidet med MMC First Process i mange år og vi kjenner hverandre godt og deler de samme verdiene. Derfor har fokus på biomassesikkerhet, fiskevelferd og effektivitet vært styrende for design og utvikling av løsningen.

Fartøyet er forberedt for ulike behandlingsmetoder. Håndtering, trenging og sortering av fisk er viktige deler av båtens oppgaver. Båten kommer med 600 mm lastelinjer, som gir høy kapasitet på lastingen med kun to linjer som laster fire fisketanker.

Det hele styres og kontrolleres av et avansert fullintegrert og svært brukervennlig «Fish weltech control» som automasjonssystem. Hele fiskehåndteringssystemet kan opereres av kun én person fra kontrollstasjonen. Dette er gjort mulig, fordi de ulike innstillinger og modus på forhånd er definerte i systemet for å øke sikkerheten.

Vi gratulerer Bakkafrost med det nye fartøyet Bakkafossur og takker for samarbeidet. 

Foto:  Local.fo

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter