Career

MMC First Process har siste årene hatt god utvikling og går inn i 2021 med historisk ordrereserve. Vi ønsker å bygge kompetanse og kapasitet for framtiden og vil derfor investere i flere nye Game Changere som kan bidra til å utvikle sjømatindustrien sammen med oss. Vi ønsker å bygge videre på det kompetansemiljøet vi har i dag, samtidig som vi skal videreutvikle oss både innen for teknologi og nye markedssegmenter. Er du en Game Changer? Vi søker etter følgende stillinger: