En game changer for fiskevelferd

December 08, 2020

MMC First Process har arbeidet med løsningen i flere år, og har levert pumper til flere system til den pelagiske industrien der den har blitt brukt til død fisk. Nå kan den også håndtere levende fisk.

Før den i sommer ble testet på levende laks i samarbeid med Møreforsking og Fylkesnes Fisk, ble den testet på agurker, tomater og egg.

– Det var en innledende test som viste at den er skånsom. Det var verken rifter eller sår på tomatene. På våren startet vi et samarbeid med Sintef Ocean og lagde en plan for å gjennomføre tester på levende fisk. Testene ble gjort over en periode på to dager i september. De viste at pumpa håndterer fisken på en skånsom måte, og at stressnivået til fisken er betydelig under grenseverdiene, sier Roy Glomset, utviklingsleder i MMC First Process.

Møreforsking er brukt for å analysere velferdsindikatorene. Stressnivået måles ved å analysere mengden laktat i blodet, og i tillegg kontrolleres fisken for eventuelle skader.

– Pumpa er tidligere brukt for å pumpe død sild og makrell til for eksempel filetmaskiner, men vi mente at den hadde et enda større potensial og videreutviklet den, sier Glomset.

Ifølge Glomset har pumpa har et patentert styringssystem som gjør at pumpa er sugende. Der er ingen impellere, ventiler eller andre objekter som fisken kan skade seg på,. Det er en jevn trykkendring inne i pumpen fra undertrykk til overtrykk på omtrent 20–35 sekunder, avhengig av frekvensen pumpen opereres på.

– Fokus på biomassesikkerhet og fiskevelferd har vært avgjørende for design og utvikling av løsningen. Dette vil bli nok en «game changer» for dem som ønsker fokus på fiskevelferd og kvalitet på sluttproduktet, avslutter Glomset.

Artikkelen publisert i Sunnmøresposten 07.12.20

Les hele artikkelen i smp.no

https://www.smp.no/naeringsliv/2020/12/07/–-En-game-changer-for-fiskevelferd-23124554.ece


REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter