Verdensledende selskaper går sammen og etablerer en global akvakultur teknologihub

August 19, 2021

MMC First Process og Sølvtrans har vært initiativtakere for å etablere en hub for teknologimiljøet innen akvakultur. Sammen med 10 andre sentrale aktører innen havbruksteknologi går nå bransjen sammen for å etablere en samarbeidsarena.

Satser på Havbruksteknologi – etablerer samarbeidsallianse

Regionen vår har et betydelig og raskt voksende miljø innen havbruksteknologi med solid kompetanse. Sentrale aktører har tatt til orde for at vi bør legge til rette for en mer spisset satsing på havbruksteknologi og at vi trenger en god arena og plattform for dette arbeidet.

MMC First Process og Sølvtrans har vært initiativtakere for å etablere en hub for teknologimiljøet innen akvakultur. Sammen med 10 andre sentrale aktører innen havbruksteknologi går nå bransjen sammen for å etablere en samarbeidsarena. Målet er å etablere en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv. Tilrettelegging for samarbeid og økt verdiskaping vil stå sentralt. Etableringen har fått navnet Global Aquaculture Technology Hub (GATH). 

Næringsdrevet nettverk

Det helt sentrale er at nettverket skal være nærings- og bransjedrevet. Det skal gjøres en jobb for å styrke nettverket og markedsføre regionen og den verdensledende kompetansen som er her. Videre ønsker en at det skal være attraktivt for relevante bedrifter å etablere seg i regionen, dette vil også være viktig i forhold til rekruttering av nye medarbeidere og posisjonering som global kompetansehub for næringen. Etter hvert vil en etablere møteplasser, lage arrangementer, gjerne koordinere seminarer eller minimesser/bedriftsbesøk for kunder som ønsker å oppdatere seg på havbruksteknologien som utvikles i regionen.

-For initiativtakerne var det naturlig å søke Næringsforeningen som koordinator for oppstart av teknologihubèn, sier markedsdirektør Per Helge Devold i MMC First Process og fortsetter: Næringsforeningen har hatt bransjegruppen havbruk i tre år og den har vært bra for næringen og vi ønsker den videreført. Som næring så ser vi at vi trenger å spisse fokuset på teknologi og for grupperingen var det ønskelig å organisere dette gjennom Næringsforeningen, avslutter han.

Tiden er inne

-Næringen er opptatt av hele tiden å kunne bruke det ypperste innen teknologi for å ivareta fiskevelferden, biosikkerhet og bærekraft. Vår region er allerede ledende på dette feltet, derfor bygger vi i Sølvtrans våre båter lokalt og nytter lokale leverandører. Tiden er nå inne for at denne regionen tar en global posisjon på dette feltet for å kunne løfte både regionen og næringen ytterligere et hakk. Vi skal samarbeide når vi kan og konkurrere når vi må, sier kommunikasjonssjef Harald T. Nesvik

Bærekraftige løsninger med fokus på fiskevelferd

Regionen har historisk tradisjon for fiskeri og utvikling av tilhørende teknologi. En samling og posisjonering av spisskompetanse i regionen kan bidra til at vi blir en premissgiver inne akvapolitikk og rammevilkår. Bærekraft og fiskevelferd vil stå sentralt fremover og vi har alle forutsetninger for å være best i verden med dette arbeidet. Det er betydelig spisskompetanse og kompletterende miljø innen blant annet tekniske løsninger/IT- fiskevelferd dokumentasjon/opplæring. Dette ønsker alliansen å utvikle videre.

Samarbeid med andre aktører

Det er flere ulike satsinger på akvakultur i Norge i dag. Regionen her er et naturlig tyngdepunkt og det ønsker alliansen å bygge videre på. Målet er å få til godt samarbeid med andre aktører, for å skape mer sammen og for å sikre økt verdiskaping. 

Aktører i Global Aquaculture Tech Hub pr 18.08.21

Sølvtrans

MMC First Process

PatoGen

Cflow

Optimar

Hofseth Aqua

Artec Aqua

Rostein

Salmon Evolution

Møreforsking

Norconsult

Normex

Atlantic Sapphire

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter