MMC First Process med stor leveranse til RIMFROST

June 11, 2020

Rimfrost bygger ny moderne krilltråler som gir mye arbeid for MMC First Process.

Rimfrost bygger ny moderne krilltråler som gir mye arbeid for MMC First Process. Tråleren skal bygges på Tersan skipsverft i Tyrkia. Etter ferdigstilling på Tersan seiler båten  til det norske verftet Westcon for installasjon av prosessanlegg for krill.

Lokal kompetanse

 Lokalt forankrede MMC First Process er valgt som leverandør for håndtering og prosessering av krillen om bord i fartøyet, og det er gode nyheter for sunnmøresselskapet. Å satse lokalt og samtidig kunne utnytte og videreutvikle den kompetanse som finnes i regionen er svært viktig for oss i Rimfrost sier Stig Remøy. Selvsagt skal vi samarbeide når vi har verdensledende selskap innen håndtering av levende biomasse i regionen.

Satser tungt på bærekraftig forvaltning av biomassen.

Vårt mål er å gjøre våre kunder til de beste i verden på bærekraftig håndtering av havets viktigste ressurser på en effektiv og skånsom måte. Det er derfor stor glede i MMC First Process når vi får et så spennende prosjekt der bærekraft står i høysetet sier Petter Leon Fauske.

 Rimfrost har hatt gleden av et godt og konstruktivt samarbeid med MMC First Process for utvikling av konsept og løsning. Det er fra rederiets side lagt stor vekt på energioptimalisering og skånsom handtering av råstoff for å kunne levere fersk og levende krill til prosessanlegget sier Lasse Stokkeland som er prosjekt direktør i Rimfrost.

 MMC First Process skal levere system for kontinuerlig pumping fra trål til holdetanker med system for lagring av levende krill, før den pumpes videre til prosessanlegget. Med dette systemet vil vi kunne sikre ferskt råstoff til prosessanlegget, samt høy biomasse sikkerhet sier Steinar Torvik fra MMC First Process som forteller at de har  jobbet tett med Rimfrost i over 2 år på dette prosjektet. 

Rimfrost satser stort på å bygge verdens mest miljøvennlige og moderne krill fartøy som etter planen skal være ferdig sommeren 2022 

Med MMC First Process kontroll og overvåkingssystem har operatøren sikker og kontinuerlig overvåking av prosessen, og en kan regulere energiforbruk og pumpekapasistet i forhold til råstofftilførsel fra trål forklarer Lasse Stokkeland og Steinar Torvik.

– Teknologien er godt kjent og vi har levert lignende løsninger for håndtering av fisk flere ganger, men det er første gang vi leverer en slik løsning for håndtering av Krill sier Steinar Torvik i MMC First Process som er ansvarlig for salg av løsningen til Rimfrost.  

Lokale selskap 

 I likhet med Rimfrost er også MMC First Process en lokal forankret virksomhet. Det er utrolig kjekt når vi får delt på kompetansen og utviklet oss sammen med andre lokale selskap sier Petter Leon Fauske.

 – Vi er trygge på at MMC First Process vil levere en super løsning, og vi har tiltro til at de vil levere i samsvar med kontrakten, sier Stig Remøy om MMC First Prosess som har 30 år med erfaring og innovasjon innen håndtering, prosessering og kjøling av fisk til sjømatindustrien.

Bærekraft er avgjørende – Fokus på biomassesikkerhet og energieffektivisering har vært avgjørende for design og utvikling av løsningen. Begge selskap er sikker på at den nye løsning vil bli en game changer når båten settes i drift.

Vi gleder oss over ett oppdrag der vi får være med å utvikle sjømatindustrien med bærekraftige løsninger og heve standarden nok et hakk. Og ikke minst;  en ny lokal kontrakt sier Petter Leon Fauske som har all grunn til å være fornøyd med flere kontrakter fra nærmiljøet denne våren. 

Saken publisert 11.06.2020


REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter