Nybygget Ronja Christopher overlevert

November 01, 2020

Vi gratulerer Sølvtrans med nybygg fra Aas Mekaniske Verksted som går rett i drift.

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 29. oktober nybygg nr. 204, en brønnbåt av typen AAS 2502 ST til rederiet Sølvtrans AS. Etter levering går nybygget til Bømlo, og inn på langsiktig kontrakt for Bremnes Seashore.

Aas Mek. Verksted melder i en pressemelding at nybygget er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3.

- Båten er søsterskip til vårt bygg nr. 199 og 200 som ble levert til samme rederi i juli og desember i fjor. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående. 

Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport. Båten er spesielt arrangert for transport av smolt i åpent og lukket system samt transport av slaktefisk, behandling o.l. Båten er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø.

Helautomatisk system

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smoltteller.

Stor kapasitet

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksyginerings anlegg mm for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

Artikkelen publisert på skipsrevyen 31.10.20

Les hele artikkelen på Skipsrevyen.

https://www.skipsrevyen.no/article/nybygget-ronja-christopher-gaar-rett-i-drift/

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter