MMC First Process er årets bedrift

March 14, 2023

Dette er først og fremst en solid annerkjennelse til alle ansatte for jobben som blir gjort og som gode ambassadører. Det er for oss en stor ære og å motta en slik pris som inspirerer til å fortsette å ta samfunnsansvar og ha stort engasjement i utvikle havbruksnæringen. Sier Petter Leon Fauske CEO i MMC First Process

Vedtaket i kultur-, næring- og folkehelseutvalet var einstemmig.

Utvalsleiar Marit Nerås Krogsæter seier at verksemda si solide vekst, sterke rolle i regional næringsutvikling, internasjonalisering, miljøprofil og organisasjonsstrategi gjer MMC First Process til ein verdig mottakar av prisen.

- Selskapet har ei sterk rolle i regional næringsutvikling og er ei drivkraft for innovasjon og nyetablering, seier Krogsæter.

Dette er MMC First Process AS

MMC First Process er ei innovativ verksemd som vart etablert i 1997 og har sidan den tid hatt ein solid vekst i både driftsinntekter og resultat. Verksemda har spesialisert seg på å levere utstyr til handtering, prosessering og kjøling av sjømat, og er ein verdsleiande leverandør på området.

Verksemda sine løysingar for fiskevelferd og verdiskaping er utvikla for brønnbåtar, pelagiske båtar, pelagiske prosessanlegg og landbasert oppdrett. Verksemda er svært internasjonalt retta med eit breitt kundespekter, med kundar i alle verdshjørne. Dei fleste kundane finn ein i Nordsjøområdet og resten av Europa, men verksemda har også mange kundar i Asia og Sør-Amerika.

MMC First Process har hatt ein imponerande vekst i driftsinntekter og -resultat, og har dobla inntektene frå 2020 til 2021 frå vel 0,5 mrd. kroner til over 1 mrd. Bedrifta har 226 tilsette der 216 er tilsett i Fosnavåg og Skodje.

Prisen skal motivere og inspirere

Fylkesprisen Årets bedrift skal gå til ei bedrift som på ein eller fleire måtar har utmerka seg. Prisen skal bidra til å motivere og inspirere næringslivsleiarar i fylket til innsats for samfunnet.

Tildeling av prisen blir vurdert etter desse kriteria: Bedriftsøkonomisk vurdering, verksemda si rolle i regional næringsutvikling, miljøprofil, organisasjon og leiing, samt strategi for å ta imot lærlingar.

Fylkesordførar og leiar av kultur-, næring- og folkehelseutvalet vil overrekke prisen ved opninga av fylkestinget 24. april 2023.

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter