Marel og MMC First Process inngår strategisk allianse:

February 06, 2024

Marel, en global leder innen løsninger for matforedling, programvare og service, og MMC First Process, en global leder innen fiskehåndtering, prosessering og kjølesystemløsninger, har gått sammen i en banebrytende og tett integrert strategisk allianse med mål om å ta foredling av sjømat til et nytt kvalitetsnivå.

Det strategiske partnerskapet understreker en gjensidig forpliktelse til å drive positiv endring gjennom innovasjon, effektivitet og bærekraft innen fiskehåndtering, prosessering og vannbehandling.

Selskapenes løsninger utfyller hverandre, og alliansen muliggjør at selskapene kan levere et komplett produkttilbud gjennom hele verdikjeden. Kundene i sjømatnæringen får dermed også tilgang til en omfattende «one-stop-shop»-opplevelse.

Ett partnerskap, én verdikjede

Målet for Marel og MMC First Process er å omforme sjømatforbrukeropplevelsen gjennom partnerskapet. Produkttilbudet til selskapene spenner til sammen over hele verdikjeden, og gir kundene i sjømatnæringen trygghet for at de ligger i forkant av den teknologiske utviklingen innen foredling av fisk og sjømatprodukter. Samarbeidet handler ikke bare om effektivitet, men også om å forbedre kvaliteten på sjømatproduktene gjennom hele verdikjeden frem til forbrukeren på en måte som styrker tillit til sjømatnæringen og som understøtter selskapenes sterke ansvarlighet og bærekraft.

– Samarbeidet med MMC First Process åpner nye muligheter for begge selskap og våre kunder. Vi er begeistret over potensialet partnerskapet bringer til markedet, og kan tilby komplette løsninger. Samarbeidet er et vitnesbyrd på vårt engasjement for å revolusjonere sjømatforedlingsindustrien. Sammen er vi klar til å sette nye standarder innen innovasjon, effektivitet og bærekraft, og løfte sjømatforedling til neste nivå, sier Ólafur Karl Sigurðsson, EVP for Marel Fish.

Både Marel og MMC First Process setter matsikkerhet i førersetet gjennom prioritering av hygiene og etterlevelse av alle relevante standarder, uten å gå på bekostning av effektiviteten eller lønnsomheten i verdikjeden. Dette garanterer forbedret prosessering og oppfyller de strengeste matsikkerhets- og miljøkravene i bransjen.

Økt sporbarhet gjør det også mulig for forbrukere å spore sjømatens reise fra hav til fat, noe som fremmer åpenhet og tillit til at sjømaten har blitt håndtert og behandlet på best mulig måte. Gjennom økt fokus på bærekraft, sikrer partnerskapet ansvarlighet og bidrar til bedre  og mer bærekraftig utnyttelse havets ressurser. . Og gjennom optimalisert ressursutnyttelse og redusert energiforbruk, vil forbrukerne kunne nyte sjømat med redusert miljøavtrykk.

Høyere standard på sjømatforedling

– Denne alliansen med Marel bekrefter vår dedikasjon til å tilby banebrytende løsninger og ledende ekspertise innen fiskehåndtering og -prosessering. Sammen vil vi utvikle framtidens løsninger for sjømatforedling, og levere ikke bare «state of the art» til industrien, men også sikrere, mer bærekraftig og sporbar sjømat til forbrukerne, sier Petter Leon Fauske, administrerende direktør i MMC First Process.

I tillegg til et omfattende utvalg av behandlingsutstyr ombord og på land, forenes Marel og MMC First Process for å levere robust programvare som samler inn og lagrer data, øker produktiviteten fra levering til endelig produksjon og sikrer kontinuerlig effektivitet. Skreddersydd opplæring muliggjør sømløs drift og transparente, hygieniske prosesser. Med fokus på lave driftskostnader, forebyggende vedlikehold og 24/7 ekspertservice, lover partnerskapet kontinuerlig støtte for å øke effektiviteten i sjømatforedlingen.

Foto av Petter Leon Fauske CEO i MMC First Process & Diego Lages Salgsdirektør i Marel Fish på Salmon showhow i Kjøbenhavn

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter