Fokus på fiskevelferd

April 14, 2021

Fiskevelferd handler om samspillet mellom teknologi og det å ta riktige etiske og moralske valg. Fiskevelferd er også verdiskapende gjennom økt utnyttelse av biomassen og, ikke minst, kvalitet på råstoffet.

Vi vil alle at fisken skal ha et godt liv. MMC First Process utvikler systemer for håndtering av levende fisk, som bidrar til å sikre fiskevelferden.  Med åpenhet og dokumentasjon, vil vi vise at utstyr og prosesser for håndtering av fisken er designet, produsert og anvendt slik at fiskevelferden blir ivaretatt på best mulig måte.

God velferd ved håndtering av fisk

Nøkkelen er å sørge for at mest mulig av håndteringen skjer skånsomt og under forhold som likner fiskens naturlige habitat. Målet er at fisken skal slippe stress og fysiske skader.

Vi tenker at sikring av biomasse og fiskevelferd krever to ting: Holdninger og investeringer. Payback er fornøyde sluttkunder, bedre vekst, bedre kapasitetsutnyttelse og høyere kvalitet. Bærekraft og etikk er ikke bare nødvendig. Det er lønnsomt også.

Stor fisk skal ikke behandles som liten fisk

Tradisjonelt er det hovedsakelig klekking og oppdrett av smolt som har skjedd i landbaserte anlegg. Når fisken nå også skal vokse seg stor på land, kreves det helt andre former for fiskehåndtering.

MMC First Process sine løsninger bygger på det vi har utviklet over mange år i samarbeid med ledende brønnbåtrederier. Slik har vi lykkes med skånsom flytting av levende stor fisk. Med nyvinninger som RID Fish Pump, skyveskott, gravity-forflytning og automatiserte håndteringsprosesser, oppnås biomassesikkerhet, fiskevelferd og mulighet for utnyttelse av kapasiteten i det landbaserte oppdrettsanlegget.

Ambisiøse mål

Børre Haanes Waagan (bildet) er biolog med lang fartstid fra oppdrettsnæringen og utdanning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (NMBU). Hos MMC First Process er Waagan ansvarlig for løsninger innen håndtering av levende fisk til landbasert oppdrett.

Marine matressurser vil være et viktig bidrag når det gjelder å mette verdens økende befolkning. MMC First Process har som mål å gjøre kunder over hele verden i stand til å lykkes med landbasert oppdrett sier Waagan.

- Fisk skal behandles skånsomt

Mens dyrehelse og dyrevelferd har vært viktige temaer lenge, har fisk ikke fått den samme oppmerksomheten.

­­- Det er i ferd med å endre seg - med god grunn, sier Børre Waagan. Studier har vist at fisk har en kvalitativ opplevelse av verden. Fisk kan bl.a. lære og huske, de kan knytte sammen tid og sted, og gjenkjenne gruppemedlemmer og samarbeide med disse.

I akvakultur - ikke minst i landbasert oppdrett - kontrollerer vi fiskens levekår. Skal næringen ha troverdighet, må vi bruke kunnskapen vår for alt den er verdt, slik at vi er sikre på at fisken har det godt, avslutter Waagan.

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter