MARTIN HELSETH FÅR MILJØPRISEN 2022

October 17, 2022

MMC First Process sin bærekraftsambassadør og samarbeidspartner Martin Helseth har egenhendig fjernet flere tonn med søppel fra havet. Nå blir han hedret med Ålesund kommunes miljøpris.

Smittende engasjement 

Roeren Martin Helseth får Ålesund kommunes miljøpris for 2022. Han får prisen for sin innsats med å fysisk fjerne tonnevis med søppel fra havet, og for å skape oppmerksomhet rundt marin forsøpling.

Miljøprisen deles hvert år ut til enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige og private virksomheter eller bedrifter som har utmerket seg på miljøområdet, og som bidrar til at Ålesund kommune når klima- og miljømålene fram mot 2030. Det er kommunens prisutvalg som avgjør hvem som får prisen.

- Martin Helseth er ikke bare en ung olympisk roer fra Ålesund, han er også en havrydder. En havrydder med stor kapasitet og et smittende engasjement, uttaler kommunen i en pressemelding.

7 tonn søppel 

Martin Helseth har støttet ryddeaksjoner, enten alene, eller ved å få med seg andre på laget.

Det hele startet i 2020. Da hentet han opp ca. sju tonn søppel fra havets bunn. Målet i 2022 er å samle inn ti tonn. - Det er nedslående at vi mennesker har gjort havet til en nærmest uuttømmelig kilde av søppel. Men så er det også oppløftende at vi har folk som Martin, som på eget initiativ legger ned en innsats inn for å fjerne det, heter det i pressemeldingen.

Helseth har lykkes med å skape oppmerksomhet rundt temaet forsøpling av havet og får vist fram hvor stor utfordringen er. Når flere får se og vite hva og hvor mye som blir kastet på havet, blir flere bevisst og mer engasjert.

Forbilde 

Prisutvalget mener Martin Helseth er en ung mann utenom det vanlige og et flott forbilde med innsatsen han legger ned for både å fjerne søppelet, og måten han jobber for at vi alle skal være mer bevisst på det.

Utmerkelsen består av 10 000 kroner, samt et verk av en lokal kunstner og diplom. Prisen deles ut på kommunestyremøtet 1. desember.

MMC First Process gratulerer Martin Helseth med miljøprisen 2022. 

Foto: Lise Åserud

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter