Benchmark Animal Health har signert en avtale med MMC First Process og Salt Ship Design

March 08, 2023

Benchmark Holdings plc, som er et ledende bioteknologiselskap innen akvakultur, har inngått avtale med MMC First Process AS og Salt Ship Design AS om et samarbeidsprosjekt som har som mål å levere en integrert brønnbåtløsning ved å kombinere kompetansen til de tre selskapene.

Målet er å integrere Benchmarks CleanTreat® løsning, et vannrensingssystem som brukes sammen med lusemedisinen Ectosan®Vet, med MMC First Process sin teknologiske løsning for fiskehåndtering i et brønnbåtdesign levert av Salt Ship Design.

Når den er ferdigstilt, vil den integrerte brønnbåtløsningen ytterligere øker effektiviteten og bærekraften til hele vannrenseløsningen. Prosjektet skal gjennomføres i to faser, med en forventet første leveranse av en designløsning innen seks måneder. Den første brønnbåten med den integrerte løsningen kan være i drift innen 2025.

Integrering av CleanTreat® på brønnbåter vil øke tilgjengeligheten av løsningen for oppdrettsnæringen, og muliggjøre økt bruk av effektive og velferdsbaserte lusemedisiner på en miljømessig forsvarlig måte.

Prosjektet demonstrerer er Benchmarks forpliktelse til å optimalisere CleanTreat® og gjøre det mer tilgjengelig og forbedret for både brønnbåter og andre plattformer som PSV-er (offshore forsyningsfartøy) og lektere.

John Marshall, leder for Benchmark Health, uttrykte sin begeistring for samarbeidet. «Muligheten for Benchmark til å jobbe med to sterke selskaper i denne bransjen er fantastisk. Vi er sikre på at vi vil se tidlige synergistiske muligheter fra prosjektet for å øke effektiviteten i vår nåværende virksomhet, samt fremtidig drift på brønnbåter og andre plattformer som lektere og PSV».

CEO i Salt Ship Design, Egil Sandvik, deler John Marshalls entusiasme.

– Salt brenner for å utvikle brønnbåtdesign med fokus på bedre fiskevelferd og miljøaspekter. Vi ser på samarbeidet med Benchmark og MMC First Process som et unikt initiativ i så måte. Å kombinere partenes teknologi og kunnskap vil forbedre og effektivisere håndteringen av behandling for lakselus om bord, sier han.

MMC First Process som ledende leverandør av systemer for håndtering og logistikk av levende fisk har erfaringen, kapasiteten og ressursene som er nødvendige for å integrere CleanTreat® løsningen med MMC Technologies systemløsninger for anvendelse, og bruk i fiskelogistikksystemer om bord i brønnbåter.

– Vi ser frem til å jobbe sammen på dette prosjektet for å integrere våre løsninger i et spesialdesignet og optimalisert brønnbåtfartøy med Benchmark og Salt Design, sier Frank Edvard Vike, sier CSO i MMC First Process. 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter