Internasjonal havbrukskonferanse i Ålesund i september

January 26, 2022

Global Aquaculture Tech Hub (GATH) skal arrangere internasjonal havbrukskonferanse i Ålesund i september 2022

Konferansen skal gå over tre dager i Ålesund, fra 6. til 8. september, og være en teknologikonferanse for havbruksnæringen med mål om å bidra til å løse de felles utfordringer vi har knyttet til akvakulturnæringen, forteller GATH i en pressemelding.

Bak GATH står en rekke aktører som er store innen teknologi og innovasjon knytttet til havbruksnæringen.

- Denne konferansen skal bidra til å sette regionen på kartet. Verden skal få oppleve at Sunnmøre er den plassen du kommer til for å se og diskutere teknologi, og hvordan denne kan bidra til økt innovasjon og verdiskaping i havbruksnæringen, sier Harald Tom Nesvik i Sølvtrans, en av medlemsbedriftene i GATH.

Finne løsninger
GATH-samarbeidet har som mål å bidra til å finne løsninger på de utfordringene som havbruksnæringen står overfor.

- Regionen har den største samlingen av teknologileverandører til havbruksnæringen, og vi er sikre på at videreutvikling av havbruksteknologi er en viktig del av løsningen for global bærekraftig matproduksjon, jheter det i pressemeldingen.

- Vi må tørre å sette utfordringene på dagsorden for å kunne finne frem til de beste løsningene. Vi vet at sunn mat som produseres på en bærekraftig måte gir lønnsomme bedrifter og flere arbeidsplasser. For å lykkes med dette trenger vi nye og innovative løsninger som kan utvikles til det beste for fremtidens matproduksjon, sier Ove Gjelstenli i Patogen.

Lokale og internasjonale foredragsholdere
På konferansen blir temaene teknologi, lederskap, næring, samfunn, bærekraft og trender innen havbruk. Arrangøren bak konferansen gleder seg til å framover avsløre flere av foredragsholderne.

- Vi skal framover presentere både nasjonale og internasjonale foredragsholdere til konferansen. Vi lover en god miks av inspirasjon, interaksjon, provokasjon og fag som til sammen skal bidra til et kompetanseløft for næringen og regionen, sier Per Helge Devold i MMC First Process.

I tillegg til foredragene, skal også deltakerne på konferansen få mulighet til å besøke ledende bedrifter innen havbruksnæringen.

- Vi legger opp til halve dager i konferansesalen og halve dager ute hos sentrale aktører i regionen. På denne måten får vi demonstrert teknologien slik den er ment å brukes i kobinasjon med interaksjon med andre aktører og kunder, og slikt blir det magi av, mener Marte Arseth i Atea Norge. 

Om GATH:

Sentrale aktører i havbruksnæringen har gått sammen og etablert Global Acuaculture Tech Hub (GATH). Flere av aktørene anser seg som verdensledende innen sitt fagfelt og målet med huben er å styrke samarbeidet og øke innovasjonstakten slik at Norge fortsetter å være globalt ledende innen akvakulturteknologi. Økt eksport og verdiskaping er en klar målsetting. Skal man klare å løse næringens utfordringer så må det utvikles ny teknologi, er mantraet, og det er dette arbeidet som nå sparkes i gang.

Foto av programkomite til GATH konferansen

Fra venstre Ove Gjelstenli i Patogen, Per Helge Devold I MMC First Process, Stig Johansen i Normex, Harald Tom Nesvik i Sølvtrans, Marte Aarseth i ATEA og Espen Rørvik fra Optimar

saken publisert på Kyst.no

https://www.kyst.no/article/skal-arrangere-internasjonal-havbrukskonferanse-i-aalesund-i-september/

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter