MMC First Process blir med Salmon Evolution på framtidige landbaserte oppdrettsprosjekt

August 30, 2021

MMC First Process leverer «hjertet» til løsningene våre. Fiskelogistikken og fiskevelferden er selve nøkkelen for at fisken skal ha det godt og vokse så raskt som mulig, sier CEO i Salmon Evolution Håkon Andrè Berg.

MMC First Process og Salmon Evolution har inngått en samarbeidsavtale. Partene ønsker å jobbe sammen for å skape den optimale løsningen for fiskelogistikk på Salmon Evolutions fremtidige anlegg. MMC First Process er allerede valgt på det høyteknologiske landbaserte oppdretts prosjektet på indre Harøy.

Selskapet blir en viktig partner også for de fremtidige ekspansjons planene til Salmon Evolution.  I tillegg til «Land based Farming» er «Aquaculture processing» et av de store satsingsområdene til MMC First Process, og et område vi ser muligheter for å samarbeide om, sier CSO MMC First Process - Frank Edvard Vike. 

MMC First Process leverer «hjertet» til løsningene våre. Fiskelogistikken og fiskevelferden er selve nøkkelen for at fisken skal ha det godt og vokse så raskt som mulig, sier CEO i Salmon Evolution Håkon Andrè Berg. 

Når hele det landbaserte oppdretsanlegget på indre Harøy står ferdig i 2027-28 er det gjort betydelige investeringer og det vil være arbeidsplass for 80-90 personer. 

Vi skal levere i rundt 31.500 tonn sløyd fisk årlig. Dette tilsvarer 150 millioner måltider hvert år! MMC First Process sitt utstyr skal sørge for at fisken vår har det godt, tilføyer Berg.

Globale effekter

For selskapet og alle i MMC First Process er det en enorm anerkjennelse å bli en viktig samarbeidspartner for Salmon Evolution, sier CEO Petter Leon Fauske.

Vi har vært inne i prosjektet og samarbeidet om indre Harøy i flere år.  Det at vi sammen kan tenke langsiktig og ha forutsigbarhet på kommende leveranser, gir en stor trygghet for hele organisasjonen og våre underleverandører. Denne avtalen bekrefter nok en gang at regionen besitter verdensledende kompetanse innen akvakultur, og at vi har gjort regionen globalt attraktiv for denne næringen, tilføyer Fauske.

Det arbeides nå med leveranser til anlegget på indre Harøy, men om litt venter også det nysignerte anlegget i Korea, og flere spennende prosjekter forventes å komme på plass. Det handler om å spille hverandre gode slik at vi som region kan fortsette å bane vei innen akvakultur næringen, avslutter Fauske.

Bærekraftig samarbeid

- Begge selskapene har bærekraft som et av fundamentene i sine strategier. MMC First Process er verdensledende på håndtering av levende stor fisk. Vi har i tillegg til å skulle være en komplett leverandør, valgt bærekraft som den andre delen av fundamentet for videre vekst og utvikling av selskapet. Vi jobber hver dag for at vi sammen skal gjøre våre kunder til de beste i verden på bærekraftig håndtering av havets viktigste matressurser, sier Fauske.

-Vi er overbevist om at landbasert oppdrett vil spille en viktig rolle for veksten i det globale laksemarkedet. Salmon Evolution, i samarbeid med gode partnere, er i en unik posisjon til å bli ledende på utviklingen av landbasert lakseoppdrett, sier CEO Håkon Andre Berg.

Foto:

Fra venstre; Petter Leon Fauske, Håkon Andre Berg og Frank Edvard Vike

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter