Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År til våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

December 23, 2020

Med stor takknemlighet og ydmykhet.

Det er med stor takknemlighet og ydmykhet vi kan se tilbake på et svært annerledes år hvor vi sammen har løst utfordringer og bidratt til å endre sjømatindustrien med bærekraftige løsninger for håndtering, prosessering og kjøling av havets viktigste matressurser. 

Vi har fått mulighet til jobbe og lære mye om fiskevelferd sammen med kompetansemiljøet i regionen. Vi har skalert skalerbarheten i selskapet, som gjør at vi går inn i 2021 med en solid ordrereserve som skaper rom for langsiktighet, nye innovasjoner og satsinger.

Før juleklokkene ringer julen inn og alle får en velfortjent pust i bakken;

Tusen takk til alle kunder som har gitt oss tillit, og til alle samarbeidspartnere og leverandører som har bidratt til å gjøre oss gode. Vi er heldige og stolte av å få være en del av en region og en næring som har stått seg godt gjennom en tid med mye usikkerhet.  

Takk til alle ansatte i MMC First Process for alt dere har bidratt med i 2020.

Dette annerledes året går mot slutten, men utfordringene som er håndtert og den fantastiske jobben som er gjort vil aldri bli glemt. Dette har vi gjort sammen.

Riktig God Jul og et bærekraftig Godt Nytt År fra alle oss i MMC First Process

Petter Leon Fauske

CEO


REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter