Etterlengtet Game Changer

Pumpen som er utviklet av MMC First Process kan bli en etterlengtet Game Changer for bedre fiskevelferd og skånsom fiskehåndtering

– Vår nye RID FISH Welfare pumpe setter en ny standard for skånsom pumping av fisk. Pumpen sørger for et helt jevnt sug. Det er ingen variasjoner på flyten av vann inn ut av pumpen. Sintef sin sensorfisk registrerte ingen store trykkendringer i overgangen fra sug til trykk, sier Trond Elstad, Sales Manager Stun & Bleed i MMC First Process.

I Atlantic Sapphire sitt anlegg i Danmark ble det heller ikke registrert noen store trykkendringer ved bruk av RID pumpen, og fisken var tilbake i full appetitt etter svært kort tid.

I oktober testet KINGFISH i Nederland ut løsningen til forflyttning og sortering av flere tusen Yellowtail Kingfish. Bram Rohaan som er produksjons sjef hos KINGFISH uttaler at de er veldig fornøyd med testen av pumpen, og for de var denne testen en stor suksess.

Mattilsynet Pumpen tilfredsstiller de nye kravene fra Mattilsynet for slakte- og bløggebåter. I februar i år oppdaterte Mattilsynet kravene til hvordan håndtering av levende fisk skal ivareta fiskevelferden. Fisken skal samles opp og pumpes inn uten å bli stresset og skadet. Tempoet fisken pumpes inn i skal tilpasses kapasiteten for bedøvelse og avliving, og det skal være en jevn flyt av fisk.

Nye egenskaper – En annen egenskap som gjør denne pumpen spesiell er at farten kan justeres trinnløst, og den kan også reverseres. Har man stopp på en produksjonslinje kan man da pumpe fisk i retur til merd eller ventetank, forklarer Elstad.

Langt under grenseverdiene Pumpen vil også indirekte påvirke kvaliteten på sluttproduktet ved at en uthvilt og rolig fisk inn mot bedøving og bløgging vil ha mye mindre oppsamlet laktater. Sammen med Møreforskning og Fylkesnes Fisk har MMC First Process gjort forsøk med fisk, som tydelig viser skånsomheten til pumpen. Resultatet i rapporten viser at laktatoppsamlingen i fisken etter pumping var langt under grenseverdiene.

Mange bruksområder – På grunn av skånsomheten til pumpen vil den også passe inn i forskjellige bruksområder. Vi opplever interesse fra bløggebåter både til lasting Stun & Bleed og til lossing til slakteri. Fra slakteri til pumping av levende fisk fra ventemerd eller ventetanker, og fra smoltprodusenter til lasting av brønnbåter. Vi opplever også stor interesse fra RAS og landbasert som vil bruke «RID» til sortering og levering, sier Trond Elstad om de mange bruksområdene for pumpen.

Vannstrøm i rør Et annet tema er biosikkerhet. Med RID Fish Welfare pumpen ser slakterier nå muligheten til å frakte fisk innad i fabrikken i en kjølt vannstrøm i rør – helt fra utblødningstanker til videre prosessering.

– På denne måten vil de kunne fjerne mange transportbånd og i stedet kunne gå med en eller flere rørledninger på tvers av sonene i en fabrikk. Transportbånd kan være utsatte, de må rengjøres ofte og nøyaktig. Et rør er mye enklere å vaske, og for oss virker det også uhensiktsmessig å eksponere fisken for luft og høyere temperaturer enn hva en oppnår med nedkjølt vann. - Rett og slett et kinderegg på både fiskevelferd, kvalitet og biomassesikkerhet, sier Elstad.

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter