Overvåker fiskens velferd

En skyløsning som tar fiskehåndtering til et helt nytt nivå, og som i fremtiden vil kunne forutse fiskens velferd er utviklet av MMC First Process.

Fish Welfare Technology er fellesnavnet på de digitale løsningene fra det verdensledende selskapet på håndtering av levende fisk. Løsningen består av bransjens beste automasjonssystem (Fish WelTech Control) som MMC First Process har levert til brønnbåter gjennom en årrekke. Nytt i porteføljen nå er Fish WelTech Insight som gir systemet en helt ny dimensjon.

Økt verdi for kundene 
Fish WelTech Insight hjelper kunden til å gjøre de gode valgene for fiskens velferd. God fiskevelferd er avgjørende for kvalitet, bærekraft og lønnsomhet. Det handler om å benytte fakta og målbare parametere sammen med erfaring for å gjøre gode valg. Begge deler har en naturlig plass i læring og utvikling, men med kompleksiteten i dagens system så er det nødvendig med datakraft for å ta de neste stegene.   

Markedets beste 
Vi har i dag markedets beste automasjonssystem for håndtering av fisk med fokus på drift og operasjoner som skjer her og nå. Fish WelTech Insight er høyrehånden til automasjonssystemet vårt. Fish WelTech bidrar til å forstå historiske operasjoner, se inn i fremtiden i tillegg til å øke omfanget av hvordan data og informasjon blir brukt. Eksempler på dette kan være datadeling med veterinær, oppdretter, gransking ved hendelser og kontinuerlig lærling og etablering av «best practice», forteller Eivind Vinje, Vice President Research & Development i MMC First Process 

Få begrensninger 
Teknologien er bygget opp med få begrensinger og er klar for de nye mulighetene som fremtiden vil gi. For kunden betyr det at Fish WelTech Insight blir kontinuerlig videreutviklet. Dermed reduseres kundens risiko for å velge et system som ikke henger med i tiden.

Engasjement og gnist 
For å lykkes med digitalisering er engasjement og kontinuerlig læring helt essensielt, mener Vinje, og dette er mye av drivkraften bak satsingen:

– Vi vil skape en plattform og arena som tar bort unødvendige barrierer for å komme i gang og samtidig skape gnisten som gjør at du ikke helt klarer å slutte å tenke på hva mer kan vi få til, hva mer er det å hente?

Videreutvikling 
En prototype  har vært testet og kjørt på en pelagisk fabrikk i et par måneder siden det forenkler logistikk og tilgang når det gjøres på land. Første system for brønnbåt blir installert i disse dager. Flere kommersielle leveranser venter utover året, og selskapet vil arbeide tett sammen med disse kundene for å videreutvikle løsningen.

Teknologi er løsningen 
Dette er bare starten. Vi ser potensialet og har sterk tro på at teknologi er en viktig del av løsningen for å løse utfordringer rundt fiskevelferd og bærekraft. Vi satser helhjertet på Fish WelTech Insight fremover, avslutter Eivind Vinje.

Vinje.png

(foto innfelt av Eivind Vinje)


REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter